Dit willen D66, GroenLinks, Bij1 en PvdA doen voor studenten

Dit willen D66, GroenLinks, Bij1 en PvdA doen voor studenten

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Maar waar moet je als student op stemmen? Wat zijn de verschillende partijen van plan met bijvoorbeeld het leenstelsel, betaalbaar wonen en een leefbaar klimaat? Univers sloeg de verkiezingsprogramma’s van twaalf partijen erop na, om je op weg te helpen. Met vandaag: D66, GroenLinks, Bij1 en PvdA.

Stemmen op de campus in pre-corona tijd. Beeld Dolph Cantrijn.

Democraten 66 (D66) – Een nieuw begin

Onderwijs is belangrijk voor D66 en daarom het eerste thema in hun verkiezingsprogramma. In ‘Meer kansen voor alle studenten’, pleiten ze ervoor dat studenten de mogelijkheid krijgen om in hun eigen tempo te studeren. Bijvoorbeeld door het overstappen tussen middelbaar- beroeps- en hoger onderwijs gemakkelijker te maken.

Het huidige bindend studieadvies (BSA) en de wildgroei aan toelatingscriteria en selectieprocedures pakt volgens D66 vooral slecht uit voor studenten die als eerste uit hun gezin gaan studeren en/of een biculturele achtergrond hebben. Daardoor gaat er talent verloren.

Het BSA mag als het aan de democraten ligt alleen nog ‘gemotiveerd’ worden ingezet. Een student moet eerst begeleiding krijgen voordat zij het advies ‘stoppen’ krijgt.

‘Er moeten voor 2030 een miljoen huizen worden gebouwd’

Ooit was D66 groot voorstander van het leenstelsel, maar daar kwam de partij op terug. Tegenwoordig willen ze uitbreiding van de studiebeurs. Een student die onvoldoende verdient, krijgt een belastingkorting uitbetaald. Verdienen je ouders tot € 70.000 per jaar, dan heb je recht op een studiebeurs van maximaal € 400 euro.

D66 is een voorstander van internationalisering in de academische wereld, zolang die meerwaarde heeft. Of in hun eigen woorden: ‘D66 kiest volmondig voor internationalisering, op voorwaarde dat het kwaliteit toevoegt en niet alleen een middel is om de onderwijsfinanciering op te krikken.’

Andere belangrijke onderwerpen in het programma van D66: op milieugebied willen de democraten een transitie naar kringlooplandbouw en een einde aan de bio-industrie. Het woningtekort moet worden aangepakt door vóór 2030 meer dan een miljoen huizen bij te bouwen, waaronder betaalbare woningen voor jongeren. De wildgroei aan flexcontracten wil D66 bestrijden. Het moet voor werkgevers weer aantrekkelijker worden om mensen in vaste dienst te nemen.

GroenLinks (GL) – Meer toekomst. Meer Groenlinks

Al vroeg in de campagne liet de partij van Jesse Klaver van zich horen richting jongeren: als GroenLinks het voor het zeggen krijgt, hebben alle jongeren vanaf hun achttiende jaar een startkapitaal van 10.000 euro, dat DUO voor ze beheert. In de plannen van de partij vervangt een studiebeurs van maximaal 400 euro straks het huidige leenstelsel. Jongeren met een dure studentenkamer of onzelfstandige woonruimte krijgen daarnaast recht op huurtoeslag.

GroenLinks wil ook ingrijpen in het bindend studieadvies en de huidige regelingen omtrent het studentenreisproduct. Het verschil tussen ov-kaart voor doordeweeks of in het weekend verdwijnt, het reisproduct geldt dan de hele week. Ook wordt het studenten-ov gedurende de zomerperiode niet gepauzeerd.

Beeld Unsplash

Als de student de studie niet haalt, hoeft deze het bedrag niet terug te betalen. Het bsa wordt in de toekomstvisie van de partij niet afgeschaft, maar wordt “daadwerkelijk een advies”. De partij stimuleert doorstuderen: schakeljaren en tweede studies moeten “weer betaalbaar” worden.

Ook bij GroenLinks staat bouwen hoog op de prioriteitenlijst, zo wil de partij “tienduizenden studentenwoningen” bouwen. Dat worden geen luxe studentenstudio’s, maar gezamenlijke woonvormen die contact tussen studenten bevorderen. Net als de PvdA wil GroenLinks af van tijdelijke huurcontracten, met één groot verschil: bij studentenwoningen blijft de tijdelijke huurvorm wel toegestaan omdat die vaak “logisch” is.

BIJ1Allemaal anders, maar toch gelijkwaardig

BIJ1 wil het collegegeld volledig afschaffen en de basisbeurs opnieuw invoeren. De beurs wordt gebaseerd op het inkomen van ouders en/of verzorgers van de student.

De partij wil direct de klimaatcrisis uitroepen en streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen in 2030 terug te brengen naar nul. Daarbij wordt fors geïnvesteerd in duurzame energie, de elektrificatie van het openbaar vervoer en het Europees spoornetwerk. De belastingen voor de luchtvaartindustrie gaan daarbij fors omhoog.

Ook wil de partij zich inzetten om de invloed van de fossiele industrie op het onderwijs te stoppen. Iedere instelling krijgt volgens de plannen een diversiteitscommissie en komen er diversiteitsquota in alle onderwijs- en bestuurslagen in het hoger onderwijs. Daarnaast krijgt het wetenschappelijk onderwijs een extra investering van 1,15 miljard euro per jaar. Daardoor zullen de lonen voor het personeel omhooggaan en zal de werkdruk dalen.

‘Een werkweek van dertig uur, met behoud van loon’

BIJ1 wil het recht op woonruimte wettelijk vastleggen en het kraakverbod opheffen. Woningcorporaties moeten worden genationaliseerd en het aantal gratis opvangplekken voor dak- en thuislozen moet worden vergroot.

Daarnaast streeft de partij naar een werkweek van 30 uur, waarbij het loon wordt behouden. Het minimumloon zal worden verhoogd naar 14 euro per uur en de AOW-leeftijd wordt verlaagd naar 65 jaar.

BIJ1 wil voorkomen dat er etnisch wordt geprofileerd. Artikel 1 van de Grondwet wordt daarom beter gehandhaafd en de registratie van etniciteit gestopt.

Partij van de ArbeidVoor een eerlijke toekomst

Hoewel de Partij van de Arbeid van Lilianne Ploumen medeverantwoordelijk was voor de invoering van het huidige leenstelsel, wil de partij anno 2021 de basisbeurs in ere herstellen. De reden: “Vele jongeren hebben onzeker werk en minder kans op een betaalbaar huis. We willen voorkomen dat zij aan het begin van hun werkzame leven worden opgezadeld met een hoge schuld.”

In het kader van een leven lang leren is ook een vorm van studiefinanciering voor mensen van boven de 30 jaar opgenomen. De generatie die geen basisbeurs kreeg, krijgt een compensatie.

De PvdA ziet dat er een hoge mate van ‘onzekerheid’ speelt onder de jongeren en studenten van nu. Vanwege de coronacrisis, studieschulden en de hoge huren, maar ook vanwege prestatiedruk in het onderwijs. De partij wil dat onder andere universiteiten beter op het studentenwelzijn gaan letten door die problemen vroeg te signaleren, door meer vertrouwenspersonen aan te stellen en door studenten op hogescholen en universiteiten meer inspraak gegeven in beslissingen aangaande hun studie en huisvesting.

Aan tijdelijke huurcontracten moet een einde komen, vindt de partij. Ze wil huisjesmelkers beboeten, en in studentensteden moeten verhuurders van studentenkamers als het aan hen ligt een verhuurdersvergunning hebben.

Ook komen er dan in steden waar veel studenten wonen huurteams, die huurders kunnen helpen. In groeiregio’s, drukke stedelijke gebieden die steeds meer bewoners aantrekken, wil de partij tenslotte versneld studentenwoningen bijbouwen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.