Petra Ploeg op de kandidatenlijst voor Ubuntu Connected Front

Petra Ploeg op de kandidatenlijst voor Ubuntu Connected Front

Petra Ploeg, databibliothecaris bij de afdeling LIS van Tilburg University, staat op plek 12 van de kandidatenlijst voor de nieuwe landelijke partij Ubuntu Connected Front (UCF). Als enige witte kandidaat voelt ze zich verbonden met de Ubuntu-filosofie waarop de partij is gefundeerd. Univers stelde haar een aantal vragen.

1. Waarom heb je jezelf verkiesbaar gesteld?

“Ik ben altijd sociaal-maatschappelijk actief geweest, veelal binnen de vakbeweging FNV en de kaderwerkgroep EARN (Europees Anti-Racisme Netwerk). Nu kwam UCF op mijn pad. De keuze voor het Ubuntuisme als grondbeginsel voor de politiek sprak mij enorm aan.

“Daarnaast is nu, anno 2021, de tijd rijp voor zwarte mensen om zelf de agenda te gaan bepalen. Het heeft geen zin meer om via instanties als de FNV of andere politieke partijen uitzichtloos te blijven vechten. Zij spreken zich wel uit, maar doen uiteindelijk te weinig. Het is vooral windowdressing en symptoombestrijding.”

2. Waar strijdt UCF voor?

“Gelijkwaardigheid is het centrale concept van UCF. Gelijke kansen voor iedereen. In de Nederlandse instituten, structuren en wetten zitten obstakels die ervoor zorgen dat niet iedereen die gelijke kansen heeft. UCF wil die obstakels blootleggen en benoemen, om vervolgens het systeem geheel te transformeren.

“UCF richt zich specifiek op mensen van Afrikaanse afkomst. Centrale punten zijn: de (politieke) representatie van deze mensen, het slavernijverleden, afrofobie en aandacht voor bijvoorbeeld medische ziekten die vaker voorkomen bij mensen van Afrikaanse afkomst.

“Ten slotte wil UCF iets doen aan de ongelijkwaardige situatie in Caribisch Nederland. Daar wordt de bevolking behandeld als tweederangsburger. Er is schrijnende armoede en weinig perspectief voor jongeren. Ik heb het met eigen ogen gezien toen ik in 2010 als bibliothecaris werkte op St. Eustatius.”

3. Wat houdt het adagium van de Ubuntu-filosofie ‘ik ben omdat wij zijn’ precies in?

“Het principe van Ubuntu gaat uit van leven en wonen in een samenleving waarin iedereen meetelt. Je bent niet alleen op aarde en alles wat je doet heeft invloed op de ander. Die ‘ander’ is tevens essentieel om een compleet mens te kunnen zijn. Dit betekent concreet dat we achtergestelden moeten helpen en extra aandacht moeten geven. Uiteindelijk profiteert iedereen in de samenleving daarvan, dat is de kern van Ubuntuisme.

Petra Ploeg. Beeld Joost Duppen

Fun fact is dat deze filosofie ook in de IT-wereld waarin ik werk veel terugkomt. Het besturingssysteem Ubuntu is namelijk gebaseerd op dit gedachtegoed. Zo is de cirkel mooi rond.”

4. Hoe onderscheidt UCF zich van de andere partijen? 

“Op een aantal vlakken: een verkiezingsprogramma vanuit de Ubuntu-filosofie, duurzame en structurele oplossingen zoeken in plaats van doen aan symptoombestrijding, focus op mensen van Afrikaanse afkomst en – niet onbelangrijk – veel aandacht voor de problemen van de inwoners van het Caribische deel van ons Koninkrijk. Ook is onze kandidatenlijst uniek: 18 van de 19 kandidaten zijn van Afrikaanse afkomst.”

5. Hoe staat het hoger onderwijs er volgens jou voor wat betreft de aanpak van discriminatie en institutioneel racisme?

Slecht. Er wordt niet eens over gesproken, laat staan iets aan gedaan. Diversiteitsbeleid lijkt bij de meeste universiteiten slechts synoniem aan vrouwenemancipatie. Daarbij is diversiteitsbeleid ook niet de oplossing voor discriminatie en institutioneel racisme.

Pas na de wereldwijde Black Lives Matter-protesten leek er binnen het hoger onderwijs een eerste stap te worden gezet richting daadwerkelijke actie tegen institutioneel racisme. Er kwam een dialoog op gang en er werd aan zwarte medewerkers en studenten gevraagd waarmee zij te maken hebben, wat zij nodig hebben en waar zij oplossingen zien. Tegelijkertijd is er nog veel weerstand en schieten mensen snel in de verdediging bij een term als ‘white privilege’.

In juni 2020 organiseerde het KNAW een webinar over (anti)racisme op universiteiten, waarna ik contact heb gezocht met de fractie Onafhankelijken van Tilburg University. Die hebben in oktober 2020 een voorstel gedaan in de Universiteitsraad over het actief tegengaan van uitsluiting, discriminatie en racisme binnen de universiteit. Dit staat op de agenda en wordt als het goed is in april van dit jaar behandeld.”

6. Wat is jouw doelstelling tijdens deze verkiezingen?

“Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het behalen van één zetel voor de partij, want daar kunnen we al veel verschil mee maken. Ik hoop dat iedereen die na de Black Lives Matter-protesten het gevoel heeft gekregen dat er nu echt iets moet gebeuren, ons hun stem wil geven. UCF pakt door, ook na 17 maart.”

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.