Praktijkervaring opdoen zonder studievertraging. Front pleit voor carrière minor

Praktijkervaring opdoen zonder studievertraging. Front pleit voor carrière minor

Loopbaanoriëntatie moet een prominente plek krijgen in het onderwijsprogramma van Tilburg University, tenminste als het aan Fractie Front ligt. Werkgevers zijn al lang niet meer tevreden met ‘slechts’ een academisch diploma, maar verwachten van studenten een uitgebreid curriculum vitae. Front pleit daarom voor een universiteitsbrede carrière minor. Het universiteitsbestuur is geïnteresseerd en wil het plan verder gaan onderzoeken.

Beeld Hunters Race / Unsplash

Om extra aantrekkelijk te zijn voor toekomstige werkgevers stapelt de hedendaagse student vrijwilligerswerk op buitenlandervaring en bestuursjaar op stage. Alles om zich straks te onderscheiden van andere getalenteerde en unieke tegenkandidaten. En het zijn superleuke ervaringen natuurlijk, maar soms levert al dat cv-bouwen ook stress en studievertraging op.

Fractie Front wil daarom dat studenten de mogelijkheid krijgen om praktijkervaring op te doen tijdens hun studie, in plaats van in de uren erna. Een loopbaan minor zou hier een goede oplossing voor zijn, denkt de fractie. Univers sprak erover met dagelijks bestuurder Demi Schaap.

Waarom is er volgens Front behoefte aan een career minor op Tilburg University?

“Studenten voelen zich niet genoeg voorbereid op de arbeidsmarkt. Dat blijkt ook uit de Nationale Studenten Enquête van 2019. Daarin scoort Tilburg University lager dan gemiddeld op het onderdeel ‘voorbereiding op een beroepsloopbaan’. Vijfendertig procent van de TiU-studenten was ontevreden of zeer ontevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan.”

Tegen welke problemen lopen studenten concreet aan, waarvoor een minor een oplossing kan zijn?

“In het huidige curriculum is niet genoeg ruimte om je te oriënteren op de praktijk. Student Career Services doen hun werk goed, maar de mogelijkheden die zij aanbieden zijn voornamelijk extra curriculair. Loopbaanoriëntatie moet buiten de studie om gebeuren, waardoor de kans op studievertraging toeneemt.

“Door een career minor aan te bieden krijgen studenten die dat willen de kans om zich op de arbeidsmarkt voor te bereiden, zonder hierbij studievertraging op te lopen. En dat is nodig, want huidige werkgevers verwachten steeds meer van studenten. Een bachelor- of masterdiploma is vaak niet voldoende, je moet laten zien dat je tijdens je universitaire studie ook andere vaardigheden hebt opgedaan.

“Studenten ervaren al een verhoogde druk om sneller af te studeren, mede door het leenstelsel. Daarnaast moeten ze ook voldoen aan de eisen van hun toekomstige werkgevers.”

Hoe zou de minor eruit moeten zien? Wat kunnen studenten verwachten?

“We zien het liefst dat er in ieder geval een mogelijkheid komt tot stagelopen en om praktijkopdrachten uit te voeren in een interdisciplinaire werkgroep. Het is belangrijk dat studenten hun academische vaardigheden in de praktijk leren toepassen, en dat ze de mogelijkheid krijgen om het werkveld beter te leren kennen.

“Dankzij de opgedane ervaringen kunnen ze ook beter geïnformeerd een master kiezen. Uiteindelijk zal er per studie gekeken moeten worden hoe dit er het beste uit kan zien.”

Verhoogt een career minor de druk op studenten niet juist? Waardoor de studententijd minder een periode wordt voor intellectuele, sociale en persoonlijke ontwikkeling, en (nog) meer gericht op een toekomstige loopbaan?  

“Een minor is ruimte in het onderwijsprogramma die de student zelf mag invullen. Studenten kunnen dus zelf kiezen of zij zo’n minor willen doen. Wij denken dat dit juist bevorderlijk is voor de persoonlijke ontwikkeling en de druk niet verhoogt.”

Bij een minor gaat het om 30 ECTS die niet worden ingezet voor het ontwikkelen van academische vaardigheden, terwijl je dat wel verwacht bij een universitaire opleiding. Is dat niet erg veel?

“Aan de Rijksuniversiteit Groningen bestaat al een career minor en daar houden ze inderdaad 30 ECTS aan. Wij gaan de komende tijd in een werkgroep, waarin de verschillende faculteiten en ook de studenten vertegenwoordigd zijn, onderzoeken wat het beste bij onze universiteit en studenten past. Hoe een eventuele Tilburgse career minor eruit kan zien. Ook hebben we binnenkort contact met Groningen om ‘best-practices’ te delen. We houden jullie op de hoogte!”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.