Antiracisme-werkgroep TiU moet voor cultuurverandering zorgen

Antiracisme-werkgroep TiU moet voor cultuurverandering zorgen

Een voorstel voor een werkgroep tegen racisme is positief besproken in de universiteitsraad. Volgens vice-rector Jantine Schuit is het tijd dat de universiteit zich niet alleen uitspreekt tegen racisme, maar ook laat zien dat ze het actief bestrijdt.

Hoe en waar spelen discriminatie, racisme en uitsluiting een rol aan Tilburg University? En hoe kan het concreet bestreden worden? Een kleine en slagvaardige werkgroep moet dit probleem in kaart brengen en met concrete acties komen. Dat is de kern van het voorstel tot racismebestrijding dat positief is besproken in de universiteitsraad van vandaag.

Het initiatief komt van fractie Onafhankelijken en wordt gesteund door fractie TiU International en de studentenfracties. “Diversiteit en inclusiviteit zijn geen modewoorden, maar moeten concreet worden gemaakt en worden afgedwongen in de praktijk,” staat in het voorstel. “Kritische zelfreflectie is noodzakelijk, evenals een oprechte bereidheid om dingen radicaal anders te doen.”

Met de mensen, niet voor de mensen

De antiracisme-werkgroep zou het campusklimaat in kaart moeten brengen vanuit het perspectief van ondervertegenwoordigden en mensen van kleur. ‘Dat vind ik echt een belangrijk punt,’ laat Mirjam Siesling weten, voorzitter van medewerkersfractie Onafhankelijken. ‘Het moet geen werkgroep worden van witte mensen die praten over mensen van kleur. Het moet met de mensen gebeuren die zelf discriminatie, racisme of uitsluiting ervaren.’

Bert Willems, lijsttrekker van medewerkersfractie TiU International, voegt hieraan toe dat de werkgroep de hele campus moet bestrijken. ‘Studenten, onderwijzend personeel, ondersteunend personeel, onderzoekers: iedereen moet gehoord worden.’

Verandering

De werkgroep moet eerst discriminatie in kaart brengen door te luisteren naar personen binnen alle geledingen van de universiteit. Vervolgens rapporteert de werkgroep rechtstreeks aanbevelingen aan het College van Bestuur die Tilburg University veiliger, respectvoller en rechtvaardiger maken.

Er wordt niet alleen gekeken naar de korte termijn. Het aanbevelen van initiatieven die bijdragen aan een systemische verandering tegen mogelijk racisme bij TiU hoort ook tot de kerntaken van de werkgroep. Daarnaast wordt er gekeken wat andere universiteiten ondernemen tegen discriminatie, racisme en uitsluiting.

Lange adem

Het College van Bestuur verwelkomde het initiatief tijdens de universiteitsraad. ‘Cultuurverandering is een tijdrovend proces,’ zegt Jantine Schuit, ‘maar dat mag ons niet afschrikken. We moeten als universiteit een voorbeeld zijn en actief optreden tegen racisme.’

Eerst zal het College van Bestuur in gesprek gaan met een diverse groep vertegenwoordigers uit alle rangen en standen van de universiteit. In een later stadium wordt gekeken naar de mogelijke installatie van de werkgroep. De fracties in de universiteitsraad worden op de hoogte gehouden over de vorderingen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.