Hoezo corona? Eerstejaars Tilburg University halen net zoveel studiepunten als hun voorgangers

Hoezo corona? Eerstejaars Tilburg University halen net zoveel studiepunten als hun voorgangers

Corona of geen corona, eerstejaars bachelor- en masterstudenten van Tilburg University behalen ongeveer net zoveel studiepunten als hun voorgangers uit het pre-covid tijdperk. Dat blijkt uit recente cijfers van de universiteit.

Beeld cottonbro / Pexels

Om de studievoortgang van studenten in de gaten te houden, en dus de rendementscijfers van de universiteit, onderzoekt de afdeling Marketing & Communicatie van Tilburg University jaarlijks hoeveel studiepunten (EC) de Tilburgse studentenpopulatie behaalt.

Daaruit blijkt dat de huidige lichting het ongeveer even goed doet als de lichtingen in de vijf jaar ervoor. Eerstejaars in de bachelor, pre-master en master halen (ook nu nog) gemiddeld zo’n 21 studiepunten per semester.

De cijfers

Zo behaalden de bachelorstudenten die in september 2019 instroomden, tijdens hun eerste semester gemiddeld 21,80 EC. De lichting die in september 2020 instroomde wist ruim 22,41 EC te verzamelen. Voor premaster studenten ging het om 20,89 EC in 2019 tegen 20,70 EC in 2020 en bij de eerstejaars masterstudenten om 22,64 EC tegen 21,03 EC.

“Het gemiddelde aantal behaalde studiepunten door eerstejaars schommelt al jaren rondom die 20 à 21 EC”, vertelt Hein Coppes, beleidsmedewerker bij Academic Services, desgevraagd aan Univers. Coppes presenteerde de cijfers tijdens de laatste OOI-vergadering (Onderwijs, Onderzoek en Impact).

“Dit jaar waren er twee licht opvallende uitkomsten. Bachelorstudenten die in september 2020 instroomden hebben gemiddeld 2 EC meer behaald, dan de eerstejaars in de vijf jaar ervoor. Voor de premaster eerstejaars was dit gemiddeld juist 1 EC minder.”

Voor Coppes en zijn collega’s zijn de cijfers niet verrassend: “Ze sluiten aan bij het landelijke beeld dat wij al hadden door gesprekken met medewerkers van andere universiteiten.”

Onderwijs op afstand

Tot nu toe lijkt de impact van de coronamaatregelen, zoals onderwijs op afstand en weinig sociaal contact, dus geen invloed te hebben op de studievoortgang van de eerstejaars. “Maar dat zegt natuurlijk niks over het welzijn van studenten in deze uitzonderlijke tijd”, zo benadrukte vice-rector magnificus Jantine Schuit tijdens de OOI-bijeenkomt.

Over enkele weken worden ook de cijfers van de andere studiejaren verwacht. Hoe dat beeld eruitziet, daar kan Coppes nog geen harde uitspraken over doen. “Om een beter beeld van de studievoortgang van al onze studenten te krijgen, zijn wij onder meer benieuwd naar de effecten van de coulancemaatregelen.”

Vanwege de bijzondere omstandigheden door corona, werd landelijk besloten om het bindend studieadvies (BSA) tijdelijk te versoepelen. Je hoefde als eerstejaars in collegejaar 2019/2020 dus niet langer 42 EC te halen om door te mogen naar jaar twee.

Eveneens werd de eis dat je eerst je bachelor moet halen, voordat je aan een master mag beginnen (de harde knip), tijdelijk aangepast. Een student mocht in collegejaar 2020/2021 in Tilburg al instromen bij een master als er nog 12 EC openstonden in de bachelor.

“Door die maatregelen kan het zo zijn dat studenten die voorheen allang zouden uitstromen, nu doorgaan met een opleiding waarvoor zij misschien niet zo geschikt zijn”, vertelt Coppes. “Dat kan uiteindelijk effect hebben op de studievoortgang en de rendementscijfers van opleidingen.”  

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.