Stijging van het aantal vrouwen aan de top valt tegen

Het aantal vrouwen met topfuncties is dit jaar met slechts 1,2 procent gestegen. Eerder was de stijging hoger: van 6 procent in 2018 naar 12 procent in 2020. Dit blijkt uit de Female Board Index van hoogleraar Corporate Governance Mijntje Lückerath-Rovers.

Beeld: MJgraphics / Shutterstock

Dat de stijging van het aantal vrouwen in de top afneemt, ligt volgens Mijntje Lückerath-Rovers aan de coronacrisis. Zo schrijft ze in een artikel op TIAS.nl over haar onderzoek: “De coronacrisis brengt misschien een oud reflex naar boven, die we eerder zagen ten tijde van de financiële crisis: we willen wel meer diversiteit maar het komt nu even niet zo goed uit.”

Zo stuurde VNO-NCW een brief aan de Eerste Kamer met de suggestie om de quotumwet van 30 procent niet volgend jaar al in werking te laten treden ‘gezien de bijzondere crisis waarin we verkeren’.

Streven naar 30 procent

In 2019 was er het advies om een wettelijk quotum van minimaal 30 procent vrouwen in de raad van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen aan te houden. Februari 2021 stemde de Tweede Kamer hiermee in. Sinds 2013 gold al dat de raad van commissarissen (rvc’s) en de raad van bestuur moest streven naar minimaal 30 procent vrouwen.

De rvc’s slaagden hier beter in dan de raad van bestuur. Bij de 65 ondernemingen zonder vrouwelijke bestuurder zijn er dit jaar wel 14 nieuwe mannelijke bestuurders benoemd.

Of het wetsvoorstel waarbij het 30 procent vrouwenquotum verplicht gaat zijn bij zowel in de Raden van Bestuur als de Raden van Commissarissen is nog niet besloten. Het debat daarover in de Eerste Kamer zal moeten wachten tot na het zomerreces.

Niet alleen voor vrouwen

Het woord ‘vrouwenquotum’ maakt het wat verwarrend, maar het quotum geldt ook voor mannen. Dus het verplicht niet alleen om 30 procent aan vrouwelijke bestuurders en commissarissen aan te wijzen maar ook 30 procent mannelijke werknemers. Toch is het vooral belangrijk voor vrouwen omdat die op dit moment het onderspit delven.

Zo vertelt hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent in een video van de Universiteit van Nederland dat vrouwen die een topcarrière ambiëren tegen allerlei praktische problemen aanlopen. “Dat heeft te maken met de wijze waarop wij de maatschappij hebben ingericht. Zoals de openingstijden van publieke voorzieningen tijdens werktijden, kinderopvang is niet flexibel en het vaderschapsverlof wat heel kort is.”

Vooroordelen

Het vrouwenquotum is belangrijk omdat ze vaak met onterechte vooroordelen te maken krijgen. Zo worden ze bijvoorbeeld vaak niet als leider gezien en wordt kwaliteit beoordeeld door een ‘seksebril’.

Sent vertelt: “Er blijkt uit experimenten met cv’s dat vrouwen anders worden beoordeeld dan mannen. Als een man een jaar in het buitenland is geweest dan wordt er vaak gedacht dat hij daar aan zijn carrière heeft gewerkt. Als een vrouw ook een jaar in het buitenland is geweest wordt vaak gedacht dat zij met haar man mee op pad is.”

Ook is het beter als de teams meer gemengd zijn op de werkvloer. Volgens Sent presteren gemengde teams beter omdat ze elkaar scherp houden en het tunnelvisie voorkomt.

Hoogleraar Mijntje Lückerath-Rovers houdt al sinds 2007 in de Dutch Female Board Index bij hoeveel vrouwen in de top van Nederlandse bedrijfsleven werken.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.