Faculteitsraad TiSEM kritisch over jaarlijkse Harvard-programma voor docenten

Faculteitsraad TiSEM kritisch over jaarlijkse Harvard-programma voor docenten

Tijdens de eerste faculteitsvergadering van het nieuwe studiejaar heeft de faculteitsraad van Economics and Management (TiSEM) zich kritisch uitgelaten over het plan van de faculteit om jaarlijks twee docenten naar Harvard te sturen. Daar nemen zij deel aan een cursus ‘deelnemer-gecentreerd leren’. De vraag is wat studenten hier van gaan merken.

De Harvard-cursus vormt onderdeel van de kwaliteitsafspraken die in 2020 zijn gemaakt en zou moeten leiden tot een verdere professionalisering van docenten. De jaarlijkse kosten ervan bedragen 24.000 euro, wat voor de gehele periode van 2020 tot en met 2024 neerkomt op 120.000 euro.

Een flinke bak met geld, stelt studentenfractie Active TiSEM tijdens de vergadering. Zeker als je je bedenkt dat het slechts om twee docenten per jaar gaat. Bovendien vraagt de fractie zich af wat het grote aantal studenten van de faculteit hier concreet van gaat merken.

Voordat Jeroen Kuilman, vice-decaan onderwijs, inhoudelijk reageert op de vraag, deelt hij mee dat het programma in het collegejaar 2019-2020 is geannuleerd vanwege het coronavirus. Ter vervanging is in het jaar daarop door drie faculteitsleden deelgenomen aan het ‘International Teacher Programme’ in Fontainebleau (Frankrijk), georganiseerd door de business school INSEAD. Hiervoor hebben zij twee weken lang zowel online als offline sessies gevolgd.

Influencers

Hoe de opgedane kennis en kunde op het gebied van educatie en innovatie ten goede komen aan de TiSEM-student? Dat zit volgens Kuilman zo: de deelnemende faculteitsleden gaan fungeren als zogenaamde ‘influencers’.

Dit houdt in dat zij hun ervaringen delen binnen hun eigen departementen door bijvoorbeeld via meetings en seminars aan andere departementsleden door te geven wat zij hebben geleerd. Zo komen de nieuwe inzichten uiteindelijk ook terecht bij docenten en profiteren de studenten.

Onduidelijk

Marjan Groen, van Independents for TiSEM, plaatst hier echter een kanttekening bij. “Zelf heb ik in de vergaderingen van Academic Directors nog nooit iemand horen spreken over hun ervaringen van deze speciale programma’s. Daarnaast kunnen influencers slechts een bepaald aantal mensen beïnvloeden. Zij kunnen niet altijd overal zijn. Het is daarom vooral belangrijk de mensen in het klaslokaal te betrekken bij zulke innovatieve leermethoden.”

Groen wordt bijgestaan door Dirk Brounen, haar mede-vertegenwoordiger van Independents for TiSEM. “Ik ben zelf geïdentificeerd als influencer, maar het is mij nog steeds volstrekt onduidelijk wat de rol en verwachting van een influencer is. In de laatste twaalf maanden ben ik hierover slechts twee keer benaderd.”

Hoewel Brounen een positief gevoel heeft bij wat er wordt nagestreefd, vindt hij dat het Management Team specifieker moet zijn over wat ze doen. Het gaat hier per slot van rekening over het geld van de afgeschafte basisbeurs, zo memoreert hij.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.