Nieuwe naam voor vereniging universiteiten

Plotseling blijkt de vertrouwde afkorting VSNU niet meer te bestaan. De universiteitenvereniging deelde terloops mee dat ze voortaan Universiteiten van Nederland heet, afgekort UNL.

Good Free Photos on Unsplash

Een week geleden verstuurden de ‘Universiteiten van Nederland’ een persbericht. Ze presenteerden een nieuw online-platform voor leven lang ontwikkelen, www.universitairdoorleren.nl.

Huh, wat is dat nu weer voor club, zal menige ontvanger zich hebben afgevraagd. Zijn dat soms aanbieders van privaat onderwijs? En is VSNU-voorman Pieter Duisenberg er voorzitter van geworden? Die prees het nieuwe onlineplatform namelijk aan.

Nieuwe naam

Maar nee, universiteitenvereniging VSNU heeft na 36 jaar een nieuwe naam: Universiteiten van Nederland. “Deze nieuwe naam voor de koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten geeft herkenbaarheid in samenwerking en verklaart goed waarvoor wij als universiteiten samen staan”, is de uitleg.

De nieuwe naam past volgens Pieter Duisenberg bij een nieuwe ontwikkeling. De laatste jaren zijn er rond steeds meer thema’s netwerken ontwikkeld, waarin wetenschappers van verschillende universiteiten elkaar ontmoeten. Die netwerken willen de universiteiten “op een eigentijdse manier” faciliteren. “Onze nieuwe naam en logo onderstrepen deze praktijk.”

Dat roept vragen op. Want welke vier letters symboliseerden de samenwerking tussen de universiteiten nu beter dan VSNU? Ze stonden voor ‘Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten’.

Dat was misschien wat lang. Kort na de eeuwwisseling is de naam veranderd in Vereniging van Universiteiten, al bleef de afkorting VSNU bestaan.

Meer duidelijkheid

Maar volgens woordvoerder Ruben Puylaert gaven praktische overwegingen de doorslag. “We merkten dat veel mensen bij de naam VSNU niet direct doorhadden dat het over universiteiten ging. En daarnaast hoorden we mensen vaak VNSU zeggen. We wilden wat meer duidelijkheid scheppen, dus vandaar dat we tot de naam Universiteiten van Nederland zijn gekomen, afgekort UNL. Bij de Kamer van Koophandel heten we nu officieel: Vereniging Universiteiten van Nederland.”

Tegelijk met de naamswijziging heeft de vereniging een nieuwe website gelanceerd. Ook is er een nieuw logo in de vorm van een afsluitende accolade. Dat is een }. Het wordt gebruikt op Twitter en hier en daar op de website.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.