Tilburg Young Academy roept op de geest van de nieuwe CAO te eren

Tilburg Young Academy roept op de geest van de nieuwe CAO te eren

In augustus van dit jaar bereikten de CAO-partners overeenstemming over een nieuwe CAO voor de universiteiten. Het duurde uiteindelijk nog tot oktober voordat ook de definitieve tekst van de CAO gereed was. Inmiddels is de tekst er en worden de eerste effecten van de CAO zichtbaar, ook in Tilburg.

Beeld Pexels / Christina Morillo

Tilburg Young Academy, een onafhankelijk platform voor getalenteerde jonge Tilburgse wetenschappers, is bezorgd dat de lokale uitwerking van de CAO niet altijd strookt met de beoogde doelen van de CAO, noch met de waarden die Tilburg University voorstaat.

Eén van de belangrijkste doelen van de nieuwe CAO is het creëren van meer vaste banen voor wetenschappelijk en ondersteunend personeel op de universiteiten. Tilburg Young Academy ondersteunt dit doel volledig. Echter, Tilburg Young Academy heeft verschillende signalen ontvangen dat faculteiten creatief en tegen de geest van de CAO in vaste dienstverbanden proberen te omzeilen.

Zo worden er op verschillende plekken vacatures voor Universitair Docenten omgezet in vacatures voor ‘reguliere’ docenten (vaak met hetzelfde takenpakket als de UD’s, maar gekoppeld aan een lagere salarisschaal), omdat deze geen vast contract in het vooruitzicht hoeft te worden gesteld.

Ook lijkt de interpretatie van de CAO nadelig uit te pakken voor sommige tenure trackers, die op dit moment juist géén vast contract krijgen, daarbij gebruikmakend van een uitzonderingsclausule in de CAO.

Verder lijkt er weinig aandacht te zijn voor het toekomstperspectief van de huidige generatie promovendi en postdocs – is er voor deze talentvolle collega’s straks enkel nog ruimte aan de universiteit als ‘wegwerpdocent’?

Van een universiteit die ‘caring’, ‘connected’ en ‘courageous’ wil zijn, verwacht Tilburg Young Academy meer moed en empathie bij het uitvoeren van de nieuwe CAO en het eren van diens geest (één van de Tilburgse CvB-leden was nota bene CAO-onderhandelaar namens de werkgevers), dan nu lijkt te gebeuren. Daarbij zijn ook woorden en symbolen van groot belang; die zijn immers dragers van onze waarden en normen.

Het meest verregaande scenario wat betreft het aantal medewerkers dat volgens de CAO vast in dienst genomen moet worden, is dan ook geen ‘worst case scenario’ (zoals Tilburg Young Academy las in HR-stukken), maar juist een prachtige kans voor Tilburg University om een grote groep zeer hardwerkende en betrokken collega’s de erkenning en waardering te geven die ze verdient.

Tilburg Young Academy roept het College van Bestuur en de faculteitsbesturen dan ook op zowel in woord als in daad de geest van de collectieve arbeidsovereenkomst te eren inzake het verlenen van vaste contracten, nu en in de toekomst, in de wetenschap dat meer continuïteit en rust op de werkvloer niet alleen goed is voor werknemers, maar ook voor de aantrekkingskracht van de universiteit als werkgever.

Tilburg Young Academy

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.