Derde kans voor studenten met coronaklachten vooralsnog onzeker

Derde kans voor studenten met coronaklachten vooralsnog onzeker

Het College van Bestuur heeft vooralsnog geen algemene derde tentamenkans ingevoerd voor alle studenten. Studenten die een tentamen missen vanwege corona, kunnen hun reden van afwezigheid doorgeven.

Beeld: Univers

Wat te doen als je op de dag van je tentamen kampt met duidelijke coronaklachten? Netjes thuisblijven en gokken op de herkansing of toch even snel dat tentamen invullen omdat je anders een waardevolle kans verspilt? Een lastige keuze, zeker als studievertraging dreigt.

Hoewel velen zich waarschijnlijk aan de quarantaineverplichting houden, zijn er volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ook studenten die ondanks hun klachten toch op het tentamen verschijnen. Het ISO pleit er daarom voor om een extra mogelijkheid in te voeren voor studenten die vanwege coronaklachten een tentamen moeten laten schieten. Dit vergroot de keuzeopties van de student waardoor deze geen onnodige gezondheidsrisico’s meer hoeft te nemen. Ook zou iedereen zo evenveel kansen krijgen om het tentamen te halen.

Aan Tilburg University is er normaal gesproken geen sprake van een derde toetsmogelijkheid. In principe gelden bij een coronabesmetting, verplichte quarantaine of wachttijd voor een test dezelfde regels als bij ziekte. Dit betekent geen extra coronakans, maar gewoon een reguliere herkansing.

Overbelasting personeel

De discussie over een eventuele derde kans werd de afgelopen weken binnen meerdere faculteitsraden gevoerd. Zo diende studentenpartij ECCO tijdens de faculteitsvergadering van TiSEM een voorstel in voor het invoeren van een derde tentamenmogelijkheid. Het betreft een algemene kans voor iedereen die zich heeft uitgeschreven voor één van de twee tentamenkansen. Hier hoeft geen beoordeling of instemming van de examencommissie aan vooraf te gaan.

Vice-decaan onderwijs Jeroen Kuilman erkende tijdens de vergadering dat gezondheid boven alles gaat, maar merkte ook op dat terughoudendheid geboden is bij het instellen van een algemene regel. Belangrijkste reden hiervoor is de overbelasting van het personeel. Een derde kans betekent namelijk dat er nieuwe tentamens gemaakt moeten worden en dat brengt veel extra werk met zich mee.

Kuilman werd hierin bijgestaan door Amin Khodabandeh Amiri, universitair docent aan TiSEM. Amiri zei dat hij het voorstel voor een derde kans steunt, op voorwaarde dat de docenten en onderwijscoördinatoren die hiermee belast zijn, op passende wijze worden gecompenseerd.

Soortgelijke geluiden waren te horen bij de faculteitsvergadering van TSHD. Hier sprak Naomi Kamoen, universitair docent aan TSHD, haar bezorgdheid uit dat een derde toetskans gepaard zou kunnen gaan met een verhoogde werklast voor docenten.

Als reactie gaf vice-decaan onderwijs Sander Bax aan dat een algemene derde poging om die reden van de baan is. Hierbij verwees hij naar de examencommissie aan zijn faculteit. Die wordt volgens hem, net als vorig jaar, overspoeld met werk. Een derde kans in de vorm van maatwerk, aangepast aan de situatie van de individuele student, sloot hij niet uit.

Formulier

Afgelopen vrijdag heeft het College van Bestuur gedeeltelijk een einde gemaakt aan de onduidelijkheid rondom de herkansingen. Uit een verklaring van het college blijkt dat er vooralsnog geen algemene derde kans komt in deze tentamenperiode. Studenten die door coronagerelateerde redenen niet naar de campus kunnen komen, en dus hun eerste tentamengelegenheid missen, wordt aangeraden zich gewoon voor de herkansing in te schrijven.

Daarnaast wordt met oog op de overbelasting van docenten uitdrukkelijk verzocht deze niet te mailen. In plaats daarvan is er een formulier online gezet waarop studenten na afloop van hun gemiste tentamen kunnen aangeven dat zij bijvoorbeeld in quarantaine zaten.

Wat met deze informatie wordt gedaan, en of studenten in sommige gevallen toch een derde kans kunnen krijgen, is nog niet helder. Daarmee blijft het gesignaleerde probleem voorlopig bestaan: zolang studenten met een quarantaineverplichting geen garantie hebben op een derde kans, blijven ze waarschijnlijk komen.

Update 16-12-2021. Eerder stond in dit bericht dat het CvB heeft besloten geen algemene derde kans in te voeren. Dat is niet zo. Het college komt op een later moment met ‘meer informatie over hoe wordt omgegaan met eventueel gemiste tentamens en hoe studievertraging kan worden voorkomen voor studenten, die het tentamen na de tweede gelegenheid niet met goed gevolg hebben afgerond.’

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.