Hoe ziet Tilburg University eruit tijdens het 100-jarig bestaan?

Hoe ziet Tilburg University eruit tijdens het 100-jarig bestaan?

Groeien in betekenis. Dat is wat Tilburg University wil. In het nieuwe strategisch plan laat de universiteit zien waar ze naartoe wil richting het 100-jarig bestaan.

Foto: Jack Tummers

Een internationaal toonaangevende universiteit in het domein van mens- en maatschappijwetenschappen, die wil bijdragen aan een brede welvaart in de samenleving. Met de focus op digitalisering, duurzaamheid, interdisciplinariteit en een fijne en veilige werkomgeving. Zo wil Tilburg University, in een notendop, bekend staan in 2027, wanneer de universiteit haar 100-jarig bestaan viert.

Het nieuwe strategisch plan, Weaving Minds and Characters, wijst daarin de weg. Een plan, merkt het College van Bestuur op, dat gezamenlijk tot stand is gekomen: met de decanen, de deelnemers aan de beraadstafels en de medezeggenschap.

Afgelopen jaren groeide de universiteit flink. Van zo’n 12.000 studenten in 2014 naar 20.000 studenten in 2021. Tilburg University mag zich tegenwoordig een middelgrote universiteit noemen.

Die snelle toename van het aantal studenten was nodig, volgens rector magnificus en collegevoorzitter Wim van de Donk. “Schaalgrootte is nu eenmaal niet onbelangrijk in het academische landschap.”

Maar na de sprint is het tijd voor bezinning. De huidige omvang wil de universiteit de komende jaren vasthouden, valt te lezen in het strategisch plan. Stabilisatie in studentenaantallen geeft de universiteit de kans om zich nu te richten op een meer kwalitatieve ontwikkeling. “We willen groeien in betekenis,” aldus Van de Donk.

Wat nog wel concreet moet groeien: het aantal betaalbare studentenwoningen in de stad. Van de Donk: “Daar gaan we samen met de gemeente aan werken.”

Digitalisering

Digitalisering verandert de maatschappij in een hoog tempo. En dus ook de universiteit: “Dit gaat fundamenteel van invloed zijn op de manier waarop we ons onderwijs en onderzoek inrichten,” zegt Van de Donk. Studenten van Tilburg University krijgen in de toekomst een basiscursus digital sciences aangeboden, die mogelijk over de verschillende faculteiten heen reikt.

College van Bestuur: Jantine Schuit, Wim van de Donk en Paulina Snijders. Beeld: Ton Toemen

Waar je bij zo’n cursus aan moet denken? Niet alleen aan informatie over programmeertaal, maar ook over de modellen achter zo’n taal en over de meest actuele inzichten over digitale techniek in brede zin.

Wetenschappers worden geholpen om met de meest hoogwaardige data te werken. Daarvoor gaat de universiteit meer investeren in grootschalige infrastructuur voor researchdata. Kennis die hierbij vrijkomt wil de universiteit inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. “De digitale Durkheim werkt in Tilburg,” aldus Van de Donk, daarbij verwijzend naar Émile Durkheim, de wetenschapper die ook wel wordt gezien als de eerste socioloog in Europa.

Levendige campussen

Corona heeft ook op Tilburg University de digitalisering al in een stroomversnelling gebracht. Er wordt tegenwoordig gesproken van ‘blended learning’ (een combinatie van offline en online onderwijs) en ‘hybride werken’ (afwisselend thuis en op kantoor werken). Deze nieuwe manieren van werken en leren zijn blijvertjes en zullen in de toekomst verder vorm krijgen. Maar de campus wordt daarbij niet uit het oog verloren, stelt Paulina Snijders, vice voorzitter van het College van Bestuur.

Kleine correctie: eigenlijk moet er van ‘campussen’ worden gesproken. Meervoud. Want de universiteit trekt op in de richting van de stad. Met MindLabs is er nu ook een plekje in de Spoorzone en er wordt daar hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Spoorcampus. Dit naast de bestaande locaties in Utrecht en Den Bosch.

De campus moet toegankelijk en verwelkomend blijven, vindt Snijders, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. “Er komt hier een generatie studenten die hun studententijd echt willen beleven en ervaren. Het is belangrijk om hen aan boord te laten, om ze mee te laten doen. Daarom gaat de bouw van het nieuwe onderwijsgebouw ook gewoon door, ondanks corona. En blijven we investeren in state of the art onderzoeksvoorzieningen.”

Impressie van het nieuwe onderwijsgebouw. Beeld: Powerhouse Company

Om de campus te laten leven, wil de universiteit ook meer investeren in activiteiten. Snijders: “We willen meer culturele bezigheden organiseren, het mag meer bruisen hier.” Daarom is met de gemeente een brede samenwerking op het gebied van cultuur afgesproken. Eerste stap: de uitreiking van de E. du Perronprijs die naar de campus is gehaald.

Werkdruk verlagen

Door de snelle groei die de universiteit de afgelopen jaren heeft meegemaakt, is de student-stafratio achtergebleven. Docenten moeten steeds meer studenten bedienen. Daar ligt de komende jaren een duidelijke taak voor de universiteit: het aantrekken en vasthouden van goed personeel. Zo moet de werkdruk omlaag.

Meer personeel is daarbij niet de enige oplossing, geeft Jantine Schuit aan, vice rector van het College van Bestuur. Ontzorgen en ontknopen, dat is wat de universiteit wil. De bureaucratie en administratieve last moet minder, zodat medewerkers meer ruimte en minder ruis krijgen bij het uitoefenen van hun werk. Schuit: “Hiermee bedoelen we ook: meer ruimte in je hoofd, om na te denken en jezelf te ontwikkelen.” 

Het aantal studenten is de afgelopen jaren snel gegroeid. Foto: Jack Tummers

Het erkennen en waarderen-programma moet daarbij helpen. “Niet langer one size fits all,” zegt Schuit. “Niet iedereen hoeft hetzelfde carrière pad te volgen, we willen meer ruimte bieden voor een wetenschappelijke carrière met bijvoorbeeld een accent op onderwijs of leiderschap. We willen mensen in hun kracht zetten en op waarde schatten.”

Meer ruimte om samen te werken, die komt er ook, als het aan Schuit ligt. Interdisciplinariteit is belangrijk voor de universiteit, wetenschappers moeten meer over de muurtjes van de eigen departementen en faculteiten heen kijken. Schuit: “We willen verkokering tegengaan, barrières wegnemen. Kerndisciplines mogen geen comfortzones worden.”

En studenten? Ook zij worden aangemoedigd om over de eigen grenzen heen te kijken via het zogenaamde ‘mobility window’. Die stelt bachelorstudenten in staat om internationale ervaring op te doen, stages te lopen, of om vakken te volgen bij andere opleidingen en faculteiten.

Duurzaam en zorgzaam

Dat alles moet plaatsvinden op een universiteit die duurzaam en zorgzaam is. Er wordt ingezet op een top 10-plaats in de Green Metric University Ranking. Verder wordt de CO2-voetafdruk van woon-werk- en dienstreizen teruggebracht en wil Tilburg University zoveel mogelijk inzetten op het opwekken van eigen energie. Ook de catering moet zoveel mogelijk duurzame producten inkopen. “De studentenfracties hebben duurzaamheid echt hoog op de agenda gezet,” vertelt Snijders.

Sociale veiligheid staat ook hoog op de agenda. Via het connected leading-programma wordt leidinggevenden gewezen op het belang van vertrouwen en een goede dialoog met de werknemers. Diversiteit en inclusie blijven onverminderd belangrijk, benadrukt het strategisch plan.

De regenboogtrap naar de bibliotheek. Foto: Jack Tummers

En mochten er toch conflicten of onveilige situaties ontstaan? Vanaf februari heeft Tilburg University een onpartijdige ombudspersoon voor personeel. Hier kunnen medewerkers terecht bij ongewenst gedrag of integriteitskwesties. Naar een ombudspersoon voor studenten wordt nog gekeken.

Verbinden vanuit vier waarden

Het nieuwe strategisch plan is geen afvinkdocument geworden. Vier kernwaardes zijn leidend, de zogenaamde vier C’s: curious, caring, connected en courageous, oftewel: nieuwsgierig, zorgzaam, verbonden en moedig. Deze vier waarden moeten het kompas zijn bij de invoering van het strategisch plan richting 2027. Van de Donk: “Met deze waarden willen we inspireren, richting geven en de hele gemeenschap in verbinding brengen.”

De fracties van de universiteitsraad zijn benieuwd naar de concrete uitwerking van het plan. Tijdens de universiteitsraadsvergadering in december werd het strategisch plan door de verschillende partijen positief ontvangen. Studentenfracties SAM en Front waren blij met het mobility window en de aandacht voor duurzaamheid en diversiteit. Ook de medewerkersfracties stemden in met het strategisch plan, maar hadden nadrukkelijk behoefte aan meer informatie.

Specifieke doelen en targets ontbreken regelmatig, concludeerde Mirjam Siesling van fractie Onafhankelijken. Wat krijg prioriteit, wat niet? De partij ziet graag dat de invoering van het strategisch plan gepaard gaat met een concreet stappenplan. Ook TiU International ziet graag meer details tegemoet.

Het nieuwe strategisch plan verschilt inderdaad qua opzet van het vorige, erkent Van de Donk. Het College van Bestuur spreekt van een ‘rolling strategy’, wil de ruimte houden om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De concrete invulling van de plannen vindt plaats via de werkagenda van het College van Bestuur.

Dit jaar zal het plan in de medezeggenschap gedetailleerder vorm krijgen. Maar een zekere mate van openheid blijft daarbij belangrijk, zegt Van de Donk: “We willen aanvonken, niet afvinken.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.