Oorlog in Oekraïne: hoe raakt dat de universiteit? Tien vragen en antwoorden

Oorlog in Oekraïne: hoe raakt dat de universiteit? Tien vragen en antwoorden

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd, ook Tilburg University niet. Wat zijn de gevolgen van de Russische inval voor de universiteit?

Het Russische leger trok op 24 februari in de vroege ochtend Oekraïne binnen. Inmiddels gaat de oorlog zijn derde week in en is er veel gebeurd. Oekraïense steden worden beschoten, een grote vluchtelingenstroom is op gang gekomen en Rusland is getroffen door scherpe sancties.

De oorlog heeft ook Tilburg University geschokt. De universiteit heeft zich nadrukkelijk uitgesproken tegen het oorlogsgeweld en studenten hebben een succesvolle inzamelactie opgericht. Hoe raakt de oorlog in Oekraïne de universiteit precies? Univers heeft de belangrijkste vragen op een rijtje gezet.

Hoeveel Oekraïense studenten telt Tilburg University? En hoeveel Russische?

Op dit moment studeren er in totaal 18 Oekraïense studenten aan Tilburg University. Het aandeel Russische studenten is een stuk hoger, dit zijn er 69 in totaal.

Hoeveel Oekraïense en Russische medewerkers telt de universiteit?

Op Tilburg University werken 4 mensen uit Oekraïne en 11 uit Rusland.

Wat doet de universiteit voor deze studenten en medewerkers?

Met alle studenten en medewerkers is vanuit de faculteiten en divisies contact gezocht om medeleven te betuigen en aan te geven waar ze terecht kunnen met vragen. Verder is er een speciale webpagina gemaakt die up-to-date gehouden wordt met actuele zaken. Als mensen na het lezen van informatie op de webpagina nog vragen hebben, mee willen helpen, of een idee voor een nieuw initiatief hebben, kunnen ze een mail sturen naar: ukraine@tilburguniversity.edu.

Op dit moment onderzoekt de universiteit of ze samen met andere universiteiten psychologische hulp in eigen taal voor Oekraïense en Russische studenten en medewerkers kan regelen.

Worden Russische studenten en medewerkers geraakt door de sancties?

Vanwege de uitsluiting van een aantal Russische banken op SWIFT, kan het lastig zijn om middelen vanuit Rusland over te boeken. De universiteit raadt Russische studenten en medewerkers aan om voldoende middelen naar een Nederlandse bankrekening over te maken voor levensonderhoud en het collegegeld. Voor medewerkers wordt op individueel niveau gekeken of ze worden geraakt door de sancties en of en hoe ze financieel ondersteund kunnen worden.

Voor studenten beoordelen de studentendecanen individuele situaties en maken de afweging wat een gepaste vorm van financiële ondersteuning kan zijn.

Zitten er momenteel studenten en/of medewerkers van Tilburg University in Oekraïne en Rusland?

Er zijn momenteel geen studenten op exchange naar Rusland en Oekraïne. Ook zijn er geen medewerkers van TiU in Oekraïne of Rusland.

Nederlandse universiteiten en hogescholen steunen de lijn van het kabinet om de samenwerking met kennisinstellingen in Rusland en Belarus op te schorten. Heeft dit concrete gevolgen voor Tilburg University?

De universiteit informeert partners uit Rusland dat formele institutionele samenwerkingsverbanden tot nader order worden bevroren. Aanmeldingen van alle inkomende en uitgaande exchange van en naar Rusland worden gesloten.

Hoe houdt Tilburg University de crisis in Oekraïne in de gaten? Is er een speciaal team?

Er is een werkgroep Oekraïne met medewerkers vanuit de hele organisatie die in direct contact staat met de Russische en Oekraïense studenten. Deze werkgroep houdt nauw contact met elkaar, stemt nieuwe ontwikkelingen, vragen en initiatieven af. Ook maakt deze de vertaling van landelijke afspraken naar specifieke situatie binnen TiU. De werkgroep komt wekelijks of tweewekelijks bij elkaar, afhankelijk van wat er speelt.

Tilburgse studenten zijn een inzamelpunt begonnen voor noodhulp aan Oekraïne. Zijn er nog meer initiatieven vanuit studenten en medewerkers?

Voorlopig niet, maar nieuwe initiatieven kunnen worden aangemeld op de speciale webpagina.

Kunnen we binnenkort speciale maatregelen verwachten vanuit Tilburg University met betrekking tot de Oekraïne-crisis?

Als dit het geval is, worden deze ook op eerder genoemde website bekend gemaakt.

Gebruikt de universiteit Russisch gas? Zo ja: zijn er plannen om hiermee te stoppen of het gebruik te verminderen?

De duurzaamheidsagenda van Tilburg University wil fossiele brandstoffen zo snel mogelijk terugdringen. De campus zit al grotendeels op stadsverwarming, op één gebouw (Montesquieu) na. Het gebruik van gas is dus al minimaal. Plannen zijn om in 2024 gebouw M ook van het gas af te halen. Verder laat de universiteit weten niet zomaar te kunnen kiezen waar het gas vandaan komt. Dat is een mix van bronnen als gevolg van inkoopbeleid en wereldhandel.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.