Tilburg University kiest: Bert Willems, TiU International

Tilburg University kiest: Bert Willems, TiU International

Deze week kiest het Tilburg University-personeel de leden van de nieuwe universiteitsraad. Daarin beslissen medewerkersfracties mee over het beleid van de universiteit. Bert Willems is de lijsttrekker van één van de twee verkiesbare fracties: TiU International. Hij vertelt over de actiepunten van zijn fractie, en wat ze de afgelopen twee jaar al bereikten.

Bert Willems. Beeld: Ton Toemen

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om (weer) de medezeggenschapsraad in te gaan?

“Ik ben acht jaar geleden begonnen met medezeggenschap in de faculteitsraad van TiSEM. Mijn overweging was dat je wel kunt klagen over hoe het gaat op de universiteit, maar dat je dan ook bereid moet zijn iets te doen. Een pro-actievere rol, dus. De afgelopen twee verkiezingen (2018, 2020, red.) was ik lijsttrekker voor TiU International, en ik doe nog één verkiezing mee om de continuïteit binnen mijn fractie te bewaken. De andere twee leden gaan namelijk weg.”

Welke problemen spelen er aan Tilburg University?

“Een universiteit draait om mensen: de studenten, het academisch personeel en het ondersteunend personeel. Het lukt Tilburg University niet altijd om goede mensen aan te trekken en te behouden. Het verloop onder het personeel is hoog. Dit is deels een teken van dynamiek. Maar wanneer ook erg geëngageerde mensen vertrekken, dan is dat een slecht teken. We doen niet voldoende om de universiteit aantrekkelijk genoeg te maken.

‘Er is de afgelopen jaren meer afstand gekomen tussen het academisch en ondersteunend personeel. De lijntjes zijn langer en er zijn meer regels’

“Daarnaast voelen we nog steeds de gevolgen van de grote reorganisatie uit 2015. Toen is al het ondersteunend personeel gecentraliseerd in de huidige diensten. Daardoor is er meer afstand gekomen tussen het academisch en ondersteunend personeel. De lijntjes zijn langer en er zijn meer regels. Een voorbeeld daarvan is de ICT, daar zijn bepaalde zaken nog niet goed geregeld.”

Wat gaat er juist goed?

“Ons nieuwe College van Bestuur, dat met de nieuwe rector en vice-rector een andere samenstelling heeft gekregen, werkt goed. Ik ben te spreken over de manier waarop ze proberen samenwerking te creëren tussen zichzelf, de decanen van de faculteiten en de directeuren van de diensten. Het is goed om te zien hoe ze de vijf faculteiten zo veel mogelijk betrekken bij het universiteitsbeleid.

“Ook communiceert het nieuwe CvB duidelijk en snel, en geven ze veel meer de indruk dat ze luisteren naar de academische gemeenschap dan voorheen het geval was. Ik denk aan de corona-updates van de afgelopen jaren, maar ook reacties op actuele zaken. Het kwam vaak voor dat andere universiteiten zich al hadden uitgesproken vóór of tegen iets, en Tilburg University nog niet. Dat is ten goede veranderd.”

Waar gaat TiU International zich de komende tijd voor inzetten?

“Namens het academisch personeel willen we er in de universiteitsraad op blijven wijzen dat onderwijs en onderzoek de basis zijn van de universiteit. Hippe termen als ‘life long learning’, ‘impact generen’ en ‘de media aanspreken’ steken regelmatig de kop op. Dat zijn goede zaken, maar het is belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat dit extra werk betekent in een periode waarin de werkdruk al ontzettend hoog is. Tijd voor eigen onderzoek in volledige academische vrijheid moet een recht zijn.

“Wat het ondersteunend personeel betreft vinden we het belangrijk dat zij carrièreperspectief hebben binnen de universiteit. De grote hoeveel deeltijdbanen en banen op projectbasis maken Tilburg University onaantrekkelijk, werknemers hebben graag controle over hun loopbaan. We willen inzetten op informatie over de mogelijkheden tot doorgroei binnen de eigen divisie, of een andere.

‘Een universiteitsraad is geen parlement. Ons machtigste wapen is het stellen van vragen en meedenken met het CvB’

“Daarnaast vinden we het belangrijk dat er wordt gesproken over het omhoog brengen van de ratio tussen docenten en studenten. De onderliggende doelstelling is duidelijk: een lagere werkdruk en goed onderwijs. Maar sturen op ratio’s is niet zaligmakend. Daarom moeten we eerst vaststellen hoe we die doelen bereiken en hoe we het betalen.

“Meer onderzoekers aanstellen op tijdelijke projecten is goed voor de ratio, maar verlicht de werkdruk niet. Kunnen we besparen op vastgoed? Hoe moet onze toekomstige personeelsstructuur eruitzien? Onderzoekers die ook doceren, of mogen deze twee taken los van elkaar staan? En hoe beïnvloedt die keuze de kwaliteit van het onderwijs? Deze discussie moet gevoerd worden.”

Wat zijn jullie belangrijkste wapenfeiten van de vorige roulatie?

“Een universiteitsraad is geen parlement. Daarmee bedoel ik dat ons machtigste wapen is om vragen te stellen en mee te denken. De afgelopen twee jaar hebben wij onder meer kritische input geleverd op het beleid rond het programma Erkennen & Waarderen, en we hebben vragen gesteld over de positie van mensen met tenure track; hadden zij wel genoeg onderzoekstijd?

‘Wij zijn er voor de stemmen die te weinig worden gehoord: mensen met een migratieachtergrond, de docent met een tijdelijk contract, de internationale PhD student en de vrouwelijke wetenschapper’

“Ook zijn we erin geslaagd om het CvB na te laten denken over de benaderbaarheid van de bedrijfsartsen. Dit was in de tijd dat de universiteit een andere arbodienst in de arm nam. We hebben bij die keuze het belang van het werknemersperspectief benadrukt: ‘Neem ook in overweging wat een werknemer nodig heeft om naar een bedrijfsarts te stappen’.” 

Waarom moeten medewerkers op jullie stemmen?

“TiU International heeft, zoals de naam al zegt, een internationale, open en inclusieve visie op de universiteit. Ons motto is: knowledge knows no border. Wij willen leren van hoe andere universiteiten, in Nederland maar ook daarbuiten, het doen. Daarom zetten we ons in om Tilburg University aantrekkelijk te maken voor alle medewerkers en studenten, en hen zich hier thuis te laten voelen. Wij zijn er voor de stemmen die te weinig worden gehoord, mensen met een migratieachtergrond, de docent met een tijdelijk contract, de internationale PhD student en de vrouwelijke wetenschapper.” 

Een persoonlijke vraag, om mee af te sluiten. Wat is je favoriete plek op de campus?

“Oh daar moet ik even over denken. De rustige tuin achter gebouw C misschien. Nee, ik ga toch voor het sportcentrum en de cafetaria daar. In de sportschool, waar docenten en studenten elkaar buiten de onderwijsmomenten tegen het lijf lopen, voel je echt dat de academische gemeenschap leeft. Dat zou de campus nog wel wat meer mogen hebben: een bruisend leven buiten kantooruren.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.