Klaas Sijtsma ontvangt erepenning voor zijn speciale verdiensten voor Tilburg University

Klaas Sijtsma ontvangt erepenning voor zijn speciale verdiensten voor Tilburg University

Na een lange en indrukwekkende carrière nam hoogleraar Klaas Sijtsma vorige week afscheid van Tilburg University. Dit deed hij met een rede over het belang van meten, statistiek, psychologie en een leven lang leren. Sijtsma ontving tijdens zijn afscheid de universiteitspenning als vorm van waardering voor zijn speciale verdiensten voor de universiteit.

Klaas Sijtsma. Foto: Ton Toemen

In zijn afscheidsrede ging Sijtsma in op het belang van metingen en statistiek voor de kwaliteit en de integriteit van wetenschap, in het bijzonder binnen Psychologie. Hij roept op om dit belang ook over te brengen op volgende generaties studenten en onderzoekers. 

Zijn rede sluit aan bij zijn specialisme: de psychometrie, oftewel het bestuderen van de wiskundige en statistische vereisten waaraan data afkomstig van psychologische tests en vragenlijsten moet voldoen, zodat de test of vragenlijst een betrouwbaar meetinstrument is voor psychologische eigenschappen.

Sijtsma heeft gedurende zijn carrière veel ervaring opgedaan met het bewaken van kwaliteit en integriteit van wetenschap, in zijn bijdragen aan onderzoek en statistiekonderwijs, maar ook als crisismanager ten tijde van de affaire Stapel in 2011. Hij verving destijds de frauderende Diederik Stapel als decaan van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Sijtsma werd in 1997 benoemd tot hoogleraar Methoden en Technieken van Psychologisch Onderzoek aan Tilburg University en is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties. Daarnaast vervulde de professor diverse bestuursfuncties, waaronder hoofd van de vakgroep Methodologie en Statistiek. Van 1 september 2019 tot 19 november 2021 was hij bovendien interim Rector Magnificus, en leidde hij de universiteit ten tijde van de coronapandemie. Zijn vele bijzondere verdiensten maken dat Sijtsma tijdens zijn afscheid de universiteitspenning uitgereikt kreeg van rector magnificus Wim van de Donk.

Met een ‘gastvrijheidsaanstelling’ blijft Sijtsma de komende jaren nog wel betrokken bij Tilburg University. Ook zal hij nog promovendi begeleiden.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.