Nieuw TiU-diversiteitsbeleid zet in op meer vrouwelijke hoogleraren

Nieuw TiU-diversiteitsbeleid zet in op meer vrouwelijke hoogleraren

De Tilburgse faculteiten gaan een grotere rol spelen in de uitvoering van het universitaire diversiteitsbeleid. Dat staat in het nieuwe D&I Action Plan. Hoofddoel: in 2025 moet 28 procent van alle hoogleraren vrouw zijn. TiSEM en TSHD stelden al diversity officers aan.

Het zogeheten D&I [Diversity & Inclusion, red.] Action Plan is onderdeel van het Strategisch Plan 2022-2027. Volgens Imre van der Meulen, woordvoerder van het College van Bestuur (CvB), kan het gezien worden als een akkoord tussen de decanen van de faculteiten van Tilburgs University en het CvB. “De partijen zijn overeengekomen dat er binnen de faculteiten extra aandacht moet komen voor diversiteit en inclusie. Het moet in de haarvaten van de schools komen, zodat er in initiatieven en beleid continue aandacht voor is. Daarbij is maatwerk nodig.”

In het actieplan staan verschillende actiepunten op het gebied van personeelsbeleid. Zo leest bij iedere nieuwe vacature een P&O-medewerker mee, om te zien of de wervingstekst de juiste formuleringen en toon heeft. En een derde van alle leden in een sollicitatiecommissie is voortaan vrouw. Gezamenlijk moeten al deze acties leiden tot het hoofddoel van het actieplan: een gemiddelde van 28 procent vrouwelijke hoogleraren aan de hele universiteit in 2025. Daarmee ligt het streefpercentage zo’n vijf procent hoger dan 2020, toen slechts 22,5 procent van de Tilburgse hoogleraren vrouw was.

Man/vrouw-verhoudingen voeren de boventoon in het actieplan. Andere aspecten van diversiteitsbeleid, zoals herkomst en leeftijd, spelen een minder prominente rol. Daarover zegt Van der Meulen: “Zowel landelijk als lokaal was genderbeleid de afgelopen jaren een belangrijk speerpunt. In dit plan zetten we de lijn voort om het momentum niet te verliezen. Los van gender is er in het D&I Action plan ook aandacht voor het wegnemen van (onbewuste) ‘biases’, en recruitment en promotie op basis van inclusie en gelijkheid.”

Klankbord

Om het D&I Action Plan uit te voeren werd onlangs een universiteitsbrede diversity officer aangesteld: een beleidsmedewerker voor sociale veiligheid. Daarnaast moeten ook de faculteiten nu dus aan de slag. Sommige schools hebben al stappen gezet, laat Van der Meulen weten. “Het implementeren van het D&I-actieplan kan op verschillende manieren. TiSEM en TSHD hebben ervoor gekozen om diversity officers aan te stellen.”

Deze facultaire diversity officers zijn, in tegenstelling tot de universiteitsbrede functionaris met dezelfde functieomschrijving, geen beleidsmedewerkers, licht TSHD-decaan Boudewijn Haverkort toe. “We hebben binnen de school een D&I-team samengesteld. Drie wetenschappelijke medewerkers monitoren wat wij, het faculteitsbestuur, doen. Samen vormen ze een klankbord. Zo zullen ze bijvoorbeeld bij de invulling van nieuwe commissies binnen TSHD met ons meekijken. Gewoon om ervoor te zorgen dat niet telkens dezelfde mensen worden gevraagd. En ze mogen ons van gevraagd en ongevraagd advies voorzien.”

Het staat de andere drie schools vrij om op eigen wijze vorm te geven aan het Action Plan. Van der Meulen: “In juni evalueren alle betrokkenen de voortgang. Door ervaringen uit te wisselen, kunnen we van elkaar leren, en waar dat nodig is, kan er bijgesteld worden.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.