Hoogleraren TiU gesponsord door Belastingdienst en bedrijfsleven

Hoogleraren TiU gesponsord door Belastingdienst en bedrijfsleven

Twee hoogleraren van Tilburg University worden betaald door een externe werkgever zonder dat de universiteit daar transparant over is, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het gaat om twee professoren binnen het departement Fiscaal Recht, onderdeel van de Tilburg Law School.

Meerdere Nederlandse universiteiten zijn niet transparant over hun geldschieters. Dit concludeerde Nieuwsuur eerder deze week. Volgens het actualiteitenprogramma heeft ook Tilburg University onvoldoende openheid gegeven over de externe werkbetrekkingen van twee van haar hoogleraren.

Eén van deze hoogleraren is Gert-Jan van Norden. Hij is sinds juni 2013 professor indirecte belastingen aan Tilburg University en is daarnaast werkzaam als partner bij KPMG Meijburg. Door dit bedrijf is hij ‘om niet’ aan Tilburg Law School gedetacheerd. Zijn salaris wordt uitbetaald door KPMG Meijburg.

Daarnaast gaat het om Ronald Russo, die sinds 1 maart 2016 de leerstoel ‘Tax Insurance’ bekleedt. Tot juni 2021 werd deze leerstoel indirect gefinancierd door het Deloitte Fonds Tax Insurance; een samenwerkingsverband tussen het Fiscaal Instituut Tilburg en Deloitte Belastingadviseurs BV. In deze periode was hij in dienst van Tilburg University.

Vanaf juni 2021 financiert de Belastingdienst deze leerstoel. Russo is sindsdien werkzaam als Teamleider Big Enterprises bij de Belastingdienst en deze instantie detacheert hem ‘om niet’ aan Tilburg Law School. De Belastingdienst betaalt zijn salaris.

Gewoon hoogleraren

Zowel hoogleraar Van Norden als hoogleraar Russo is geen bijzonder hoogleraar. Het is bij ‘gewoon’ hoogleraren niet gebruikelijk dat zij extern worden gesponsord. In een mailcorrespondentie met Tilburg University heeft Nieuwsuur vragen gesteld over deze constructies en waarom deze niet publiekelijk zijn vermeld. Hierdoor kan de schijn van belangenverstrengeling ontstaan.

De universiteit antwoordt dat “(bijzonder) hoogleraren waarvan het onderzoek door maatschappelijke instanties worden gefinancierd, veelal in dienst [zijn] van Tilburg University. Ook laat zij weten dat het “vanuit strategisch personeelsbeleid (financieel) niet altijd mogelijk [is] om hoogleraren in dienst te nemen.” 

Daarnaast geeft de universiteit aan dat van gewoon hoogleraren met een hoofdfunctie elders wordt verwacht “dit te melden als nevenwerkzaamheid en dat als zodanig te publiceren op hun wetenschappelijke profielpagina”.

De universiteit is van oordeel dat beide hoogleraren de principes van transparantie en onafhankelijkheid “ruim voldoende in acht nemen”. Ze zouden allebei hun nevenwerkzaamheden op hun persoonlijke profielpagina hebben vermeld en zich ook in hun wetenschappelijke publicaties houden aan het beginsel van transparantie.

Maatschappelijke discussie

Nieuwsuur stelde daarop vast dat alleen het benoemen van een dienstverband in de nevenwerkzaamheden niet voldoende transparant is. Voor de samenleving is het op die manier onmogelijk om te achterhalen dat de leerstoelen worden gefinancierd door de Belastingdienst en het bedrijfsleven.

In de beantwoording van de vragen van het televisieprogramma roept Tilburg University op tot een maatschappelijke discussie over de vraag hoe bij structurele samenwerkingen tussen universiteiten, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties gecommuniceerd moet worden over die samenwerkingen. Zij is daarover in gesprek met andere Nederlandse universiteiten.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.