Opmars van vrouwen in wetenschap zet door, ook in Tilburg

Opmars van vrouwen in wetenschap zet door, ook in Tilburg

Er werken steeds meer vrouwen aan de Nederlandse universiteiten. Aan Tilburg University zijn nog altijd minder vrouwen dan gemiddeld hoogleraar, maar van de promovendi is inmiddels meer dan de helft vrouw.

Beeld: fizkes / Shutterstock

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers over het personeel aan de Nederlandse universiteiten. Van alle promovendi is 44,5 procent vrouw en hetzelfde geldt inmiddels voor de universitair docenten. Ook steeds meer universitair hoofddocenten en hoogleraren zijn vrouw: respectievelijk 32 procent en 27 procent.

Aan Tilburg University zet de groei steviger door, in ieder geval onderaan in de hiërarchie. Van de promovendi is een meerderheid vrouw, ruim 57 procent. Van de universitair docenten is het bijna de helft, namelijk 47 procent. Bij de universitair hoofddocenten, toch een stapje hogerop, is het nog maar 30 procent. Het laagste aantal vrouwen vinden we terug bij de hoogleraren: dan is nog maar 24 procent vrouw, aldus de cijfers van de laatste peildatum. In 2025 zou dat volgens het streefcijfer 28 procent moeten zijn.

© HOP. Bron: Universiteiten van Nederland. In fte. Excl. gezondheid. Peildatum: 31 dec. 2021.

De toename lijkt iets sneller te gaan dan voorheen. De laatste tien jaar is het percentage vrouwelijke hoogleraren met 12 procentpunt toegenomen. In de tien jaar ervoor was dat 8 procentpunt. Dit komt mede door de inzet van PvdA-minister Jet Bussemaker, die de universiteiten in 2017 vroeg om dat jaar honderd vrouwen extra tot hoogleraar te benoemen. Dat aantal kwam boven op de streefcijfers die de universiteiten toch al hadden vastgesteld.

Toch zijn er ook universiteiten waar het aandeel vrouwelijke hoogleraren vorig jaar is afgenomen. Dat gebeurde zowel bij de koploper, de Open Universiteit, als bij de hekkensluiter, de TU Delft. Bij de technische universiteit moet je wel achter de komma kijken om de daling te zien. Verder daalde het aandeel vrouwelijke hoogleraren alleen bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

De universiteiten hebben streefcijfers vastgesteld voor het aandeel vrouwelijke hoogleraren in 2025. Dat deden ze vorig jaar op verzoek van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Volgens prognoses van het netwerk zouden alleen Wageningen, Delft en de Universiteit van Amsterdam moeite kunnen krijgen met het behalen van hun streefcijfer.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.