Bindend regeeradvies

Hoe heeft minister van onderwijs Robbert Dijkgraaf het er in zijn eerste jaar vanaf gebracht? Kan hij zo doorgaan of moet hij zijn spullen pakken? Columnist Henk Strikkers schrijft namens het college van goed bestuur een bindend regeeradvies aan de minister.

Beste Robbert,

Middels deze brief word je op de hoogte gebracht van het besluit van het college omtrent jouw bindend regeeradvies.

Dit bindend regeeradvies komt tot stand op basis van verschillende parameters. Enerzijds zijn dat je behaalde resultaten in het eerste jaar, anderzijds is dat het gesprek dat je met je adviseur hebt gehad naar aanleiding van je voorlopige regeeradvies. Tezamen vormen zij de basis van dit bindende regeeradvies, waarbij de behaalde resultaten zwaarder wegen dan de verwachtingen van onze medewerkers. Behaald regeerrendement is immers de beste voorspeller voor de toekomst.

Een regeeradvies kan positief of negatief zijn. Bij een positief advies kun je je regeerperiode vervolledigen. Een negatief advies is bindend en houdt derhalve in dat je zult moeten stoppen.

Het spijt het college dat we jou een bindend negatief regeeradvies moeten geven.

Wij snappen dat dit rauw op je dak kan vallen. Daarom zullen wij een korte toelichting geven. Helaas ben je er in één jaar niet in geslaagd om het grootste probleem in het hoger onderwijs, de snelle internationalisering, te beteugelen of een halt toe te roepen.

Wij snappen dat dit een ingewikkelde kwestie is, maar zien op dit moment geen concrete aanknopingspunten waardoor wij er vertrouwen in kunnen hebben dat daar verandering in komt. Hoewel je nauwkeurige werkhouding te prijzen is, vinden wij het werktempo op dit moment te laag. Daarbij spreekt het niet voor je dat precies vorige week je brief over internationalisering wederom is uitgesteld.

Wij hopen je met dit schrijven voldoende geïnformeerd te hebben. Je kunt binnen twee weken na het uitbrengen van een negatief advies beroep aantekenen bij de commissie van beroep voor de ministers, bedoeld in artikel 4:13 van de WRM. De artikelen 4:14 tot en met 4:27 zijn van toepassing op deze beslissing.

We wensen je alle goeds toe in je verdere carrière, of die nu binnen de politiek ligt of niet.

Hoogachtend,

Het college van goed bestuur

Henk Strikkers is alumnus van Tilburg University

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.