SAM of Front? Dit is hoe de fracties zich onderscheiden

SAM of Front? Dit is hoe de fracties zich onderscheiden

Het is weer verkiezingstijd op de campus. Maar wat heb je eigenlijk te kiezen? Waar maken de studentenfracties SAM en Front zich hard voor, en waarin verschillen ze van elkaar? ‘Onze wil is geen wet, maar we hebben impact.’

Verkiezingen op de campus in een eerder jaar. Beeld: Jack Tummers

Fractie SAM herken je natuurlijk aan de blauwe shirtjes en fractie Front hult zich in het groen. Maar verder? De partijen stemmen vaak met elkaar mee in de universiteitsraad (UR) en ze behartigen allebei de belangen van studenten van Tilburg University. Toch zijn er inhoudelijk duidelijke verschillen.

Front is er vooral voor actieve studenten die een stapje verder willen gaan, zodat ze met bestuurs- en buitenlandervaring opvallen bij werkgevers. Om ervoor te zorgen dat studenten alles uit hun studietijd kunnen halen, richt Front zich op digitalisering (online colleges en kennisclips), internationalisering (stimuleren kennisuitwisseling en Engelstaligheid) en een levendige campus met voldoende studieplekken en sport en welzijn.

Voor SAM zijn alle studenten even belangrijk. Speerpunten van de partij zijn toponderwijs, uitstekende faciliteiten, goede voorbereiding op de arbeidsmarkt en stimulering van de persoonlijke ontwikkeling, ook naast de studie.

Initiatiefvoorstellen

Op de veelal overlappende punten proberen SAM en Front zich te onderscheiden met eigen initiatiefvoorstellen. Zo initieerde SAM met succes een matchingsite (couchsurfing SHT) voor huisigenaren en (dakloze) studenten zonder kamer. Ook kwamen ze met het voorstel om te voorkomen dat gereserveerde studieplaatsen een dagdeel onbezet blijven wanneer iemand niet komt opdagen.

Front pleit voor Edubadges, internationaal geldige certificaten die aantonen hoe en waar studenten actief zijn geweest. En de partij initieerde vertrouwenscontactpersonen in de verenigingen. Eerder al werd de papierloze organisatie binnen de studie- en studentenverenigingen met succes geagendeerd om de campus verder te verduurzamen.

De partijen krijgen dus best wat voor elkaar. Ze worden gehoord en gewaardeerd door het bestuur en andere raadsleden, zegt Suuz van Bommel, voorzitter van Front. ‘De samenwerking is goed. Onze rol en visie worden als belangrijk gezien. We krijgen alle ruimte om ons geluid goed te laten horen. Uiteraard krijgen we niet altijd gelijk, onze wil is geen wet, maar we hebben wel degelijk impact.’

College op de campus, of toch vanuit huis

Een belangrijk thema voor de verkiezingen is de digitalisering van het onderwijs. Tijdens de coronapandemie zijn veel ervaringen opgedaan met online onderwijs. Het College van Bestuur wil 2,5 miljoen euro uittrekken om daar structureel iets mee te gaan doen. Het is voor de studentenfracties de ideale gelegenheid om kritisch mee te kijken. Front en SAM maken zich er allebei hard voor.

Front legt het accent meer op hybride onderwijs, waarbij studenten bijvoorbeeld ook digitaal kunnen deelnemen aan een college en SAM op blended learning, waarbij studenten bijvoorbeeld voorafgaand aan een fysiek college een interactieve game spelen om zich zo de lesstof eigen te maken.

Suuz (Front): ‘We willen stimuleren dat actieve studenten alle mogelijkheden krijgen om zich naast en buiten de studie te ontplooien, en bijvoorbeeld colleges kunnen volgen op een moment dat het hen schikt. Zit je bijvoorbeeld als uitwisselingsstudent in het buitenland, dan is het toch ideaal dat je colleges kunt blijven volgen? We pleiten dan ook voor het online zetten van colleges. Dat kan, dat hebben we gezien in de coronaperiode.’

Mechteld Castel (SAM): ‘Ik had voor corona nog nooit van Zoom gehoord, laat staan ermee gewerkt, en nu is het normaalste zaak van de wereld om via je laptop met anderen online te overleggen of college te volgen. Bij dat laatste speelt de vraag of het gewenst is dat alle colleges volledig live gestreamd worden, of dat bepaalde colleges alleen achteraf teruggekeken kunnen worden.’

Een levendige campus

Bestuurders en docenten zijn er niet zo voor te porren dat studenten hoorcolleges online kunnen volgen. Liever zien ze een levendige campus en daar blijft weinig van over als studenten allemaal thuis op de bank zitten. Maar de studentenfracties zien nog genoeg mogelijkheden.

Mechteld: ‘Er zijn ook genoeg redenen om naar de campus te komen. Zoals de goede mogelijkheden om hier rustig te studeren. Je ziet nog steeds een goede bezetting van de studieplekken, deelname aan werkgroepen of (culturele) activiteiten op de campus.’

Joost Lamers (voorzitter SAM): ‘Persoonlijke ontmoetingen zijn inspirerend, ook bij het samenwerken in werkgroepen. Ik vind het prettig om in de bieb te studeren, dat zorgt er ook voor dat ik niet niks doe. Je wil daar niet niksen op een gewilde gereserveerde plek.’

Suuz (Front): ‘Wij ambiëren eveneens een levendige campus. Alle colleges direct online volgen hoeft van ons ook niet, maar we willen wel graag dat colleges achteraf teruggekeken kunnen worden, bijvoorbeeld een paar weken voorafgaand aan de tentamenperiode. Zo krijgen studenten de mogelijkheid om zich nog beter voor te bereiden op tentamens, terwijl aanwezigheid en interactie tijdens de colleges gegarandeerd blijft.’

Joost: ‘Achteraf colleges kunnen terugkijken, daar zijn wij ook voorstander van.’

Verkiezingen

De verkiezingen voor de universiteitsraad en faculteitsraden zijn van dinsdag 11 april t/m donderdag 13 april 2023. Wordt het SAM of Front? Breng je stem uit en bepaal wie het komende jaar jouw belangen behartigt in de universiteitsraad.

Clemens van Diek doet in columns verslag van de uraad. Dit doet hij namens de universiteitsraad.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.