Socrates op de werkvloer: Tilburgse filosofen zoeken samenleving op

Socrates op de werkvloer: Tilburgse filosofen zoeken samenleving op

Filosofie hoort niet alleen thuis op de universiteit. Juist op de werkvloer en in het alledaagse leven bewijst de discipline haar meerwaarde, vinden Tilburgse filosofen. Ze bundelen de krachten in filosofisch centrum TiLIA. ‘We moeten de samenleving laten zien wat we te bieden hebben.’

Beeld: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Tilia is de Latijnse naam voor Lindeboom. Van oudsher ontmoeten dorpelingen en stedelingen elkaar onder deze boom om gewichtige zaken met elkaar te bespreken en belangrijke beslissingen te nemen. Het Centrum voor Filosofie en Samenleving TiLIA moet een soortgelijke functie hebben, zegt universitair hoofddocent Herman de Regt:

‘Academici moeten hun ivoren toren uitkomen en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ook academische filosofen hebben een taak om aan de samenleving te laten zien wat zij te bieden hebben aan nuttige kennis en vaardigheden.’

Aanbod voor iedereen

Dat dit van belang is, blijkt volgens De Regt bijvoorbeeld uit de centrale positie die filosofiecursussen innemen in alle bacheloropleidingen van Tilburg University: ‘Alumni vertellen ons regelmatig dat zij na hun studietijd pas écht de verplichte filosofiecursussen zijn gaan waarderen. Als zij in hun werkveld tegen problemen aanlopen zijn dat ook ethische problemen, of er is bijvoorbeeld onzekerheid rond kenniswerving en -rechtvaardiging. Wat ze destijds leerden in de filosofiecursussen blijkt dan plots heel waardevol.’

De Regt wil filosofische kennis nu ook direct naar de werkvloer brengen: ‘Op dit moment kunnen bedrijven en organisaties onder andere bij TiLIA terecht voor advies en workshops over onderwerpen als gerechtelijke dwalingen, ethiek in bedrijven en organisaties, morele dialogen en wetenschappelijk management.’

Maar ook voor een breder publiek en mensen met een kleiner besteedbaar inkomen wil De Regt filosofie toegankelijk maken: ‘Het Centrum voor Filosofie en Samenleving staat op dit moment wat dat betreft nog in de kinderschoenen. Dat betekent dat we goed nadenken over mogelijkheden om aan iedereen iets aan te bieden. We werken aan een serie filosofische podcasts die iedereen kan beluisteren via onze website. Ook de Dag van de Filosofie, een evenement dat sinds 2003 jaarlijks in Tilburg wordt georganiseerd, valt onder TiLIA.’

Rol van studenten

In de toekomst wil TiLIA ook onderzoeksopdrachten van bedrijven, organisaties of andere geïnteresseerden aannemen: ‘Als filosofen hebben we een hoop specialistische kennis en onderzoeksvaardigheden in huis. Het zou mooi zijn als organisaties bij ons terechtkunnen met een specifieke onderzoeksvraag of deelprobleem. Hoe dat precies vorm krijgt, bepalen we binnenkort.’

De Regt ziet een mogelijkheid om studenten hierbij te betrekken: ‘Ook voor filosofiestudenten zijn zulke vragen of problemen interessant. Zij kunnen hun scriptieonderzoek hieraan wijden. Een win-winsituatie, want zo dragen ze gelijk een steentje bij aan de maatschappij.’

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.