Beurzen voor studentbestuurders onder vuur

Omdat de kosten flink zijn toegenomen, wil de universiteit bezuinigen op beurzen voor studentbestuurders en studenten met studievertraging. Dat voorstel kan in de universiteitsraad op veel kritiek rekenen: ‘De toekomst van de studentenverenigingen is in het geding.’

Beeld: Univers

CvB trekt voorstel in

Een unieke gebeurtenis in de laatste universiteitsraad (UR) voor de zomer. Voor het eerst in het afgelopen academisch jaar besloot het College van Bestuur (CvB) om een voorstel in te trekken, namelijk over het Profileringsfonds (PF). In dat voorstel wordt beknot op de beurzen voor studentbestuurders en toelagen voor studenten met studievertraging door bijzondere omstandigheden.

Dat gebeurde ook nog eens onder grote belangstelling, want op de publieke tribune zaten ouders van de Front- en SAM-studenten, een traditie bij de laatste UR. De fracties hadden aangegeven niet in te kunnen stemmen met dit voorstel, reden waarom het CvB eieren voor haar geld koos en het plan introk, met de belofte nieuwe onderhandelingen aan te gaan in het najaar.   

Wat is het Profileringsfonds?

Uit het Profileringsfonds biedt de universiteit financiële ondersteuning aan studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen (bijvoorbeeld vanwege ziekte, een handicap, zwangerschap, mantelzorg of bijzondere gezinsomstandigheden). Verder maken studenten met minder vermogende ouders eventueel aanspraak op een uitwisselingsbeurs.

Maar de grootste moot bestaat uit beurzen aan studenten die (substantiële) bestuursfuncties vervullen bij studentenorganisaties, ter compensatie voor hun opgeofferde studietijd. Die vergoeding vormt een extra motivatie om bestuurswerk naast hun studie te doen. Het gaat dan om het niet geringe aantal van 648 bestuurders bij 82 studentenorganisaties.

Om hoeveel geld gaat het?

De uitgaven uit het fonds zijn de laatste jaren flink gestegen. Die stijging kon worden gefinancierd uit de reserves die het fonds had opgebouwd. Die reserves zijn echter voor 2023 uitgeput, waardoor het tekort uit de algemene reserves moet komen.

De uitgaven van het PF bedroegen in 2022 iets meer dan 1 miljoen euro. De verwachting is dat dit over 2023 oploopt tot €1.260.000 (€840.000 voor Bestuursbeurzen en €420.000 voor Speciale Omstandigheden) terwijl er een begroot budget van €810.000 tegenover staat. Kortom, een verwacht tekort van €450.000 waar het College dekking voor moet zien te vinden.

Wat stelde CvB voor?

Het College stelde voor om het tekort te dekken door een verlaging van de bestuursbeurzen van €318 naar €300 per maand, wat een totale besparing oplevert van bijna 2 ton. En de uitgaven voor Speciale Omstandigheden zouden worden gekort met €225.000. De uitwisselingsbeurzen verdwijnen geheel.

Wat is de kritiek van de fracties?

De fracties vonden het niet redelijk dat het fonds met 25% wordt verlaagd bij een groei van de studentenaantallen. Ook is er geen indexatie. Verder worden studenten door het CvB-voorstel niet gestimuleerd om actief te worden, terwijl het toch al moeilijk is om kandidaten te vinden voor besturen en raden.

Met dit voorstel zou de animo er niet aantrekkelijker op worden en is de toekomst van de studentenverenigingen in het geding. De personeelsfracties steunden de studenten in hun kritiek en vonden bovendien een verlaging geen goed signaal waar de cao van medewerkers een salarisverhoging van 9% bood.

Wat nu?

Het College zegde toe opnieuw rond de tafel te gaan zitten met studentenorganisaties. Het CvB verontschuldigde zich zelfs voor het plan: ‘Dit voorstel was niet goed. We hadden naar meer studenten en hun argumenten moeten luisteren. Zij zijn belangrijk in onze organisatie. Daarom trekken we het nu in en gaan nader overleg voeren met meer studentenorganisaties op zoek naar een nieuwe financiële balans.’

De afscheidnemende studentraadsleden zullen dat niet meer meemaken. Zij geven het stokje over aan de in april nieuwgekozen studentraadsleden voor de UR (in dezelfde verhouding: Front 6 zetels, SAM 3). Deze nieuwkomers zullen zich over een nieuw collegevoorstel moeten buigen. Het is dan aan Sam, Sterre, Laura, Thomas, Helene & Renske (Front) en Amber, Max & Roel (SAM) om zich te ‘profileren’. Succes!

Clemens van Diek doet in columns verslag van de uraad. Dit doet hij namens de universiteitsraad.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.