Thijl van der Rijken, Front: ‘Colleges moeten nuttiger worden’

Thijl van der Rijken, Front: ‘Colleges moeten nuttiger worden’

Meer interactief en digitaal onderwijs, een buddysysteem en een eerlijke kans om in het buitenland te studeren. Volgens Fractie Front-lijsttrekker Thijl van der Rijken moet de universiteit meer oog hebben voor actieve studenten: ‘Front vindt het belangrijk dat studenten zich breed kunnen oriënteren en ontwikkelen.’

Thijl van der Rijken. Beeld Dolph Cantrijn

Read this article in English

Wat moet er anders aan Tilburg University?

‘Front wil de komende jaren meer inzetten op interactief onderwijs. Studenten geven aan dat de colleges op de campus te lang duren, saai zijn of dat een docent de PowerPoint-slides letterlijk opleest. Colleges moeten een stuk nuttiger worden dan nu het geval is. Dan zullen er ook veel meer studenten naar de campus komen om de colleges fysiek bij te wonen.

‘Het lijkt Front een goed idee dat docenten voorafgaand aan het fysieke college kennisclips delen met studenten. In zo’n clip krijgt de student de stof uitgelegd en kan deze eventuele vragen noteren. Tijdens het fysieke college is er de gelegenheid om dieper op de stof in te gaan en vragen te stellen.

De lijsttrekkers

Het is weer bijna verkiezingstijd op de campus. Van faculteitsraad en divisiecommissie tot universiteitsraad: van 16 t/m 18 april kiezen studenten en medewerkers wie hun belangen vertegenwoordigen in de medezeggenschapsraden van Tilburg University.

In de aanloop naar de verkiezingsweek publiceert Univers interviews met de lijsttrekkers van de mezeggenschapspartijen. Wij zijn zij en waar staan ze voor? En hoe gaan de partijen de universiteit en haar studenten en medewerkers vooruithelpen?

‘Front gelooft dat dit een beter studieresultaat op zal leveren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat wanneer je naar iemand luistert je slechts vijftig procent onthoudt van wat er is gezegd. Als je daarentegen interactief bezig bent, ligt dat percentage veel hoger: tussen de zeventig en negentig procent.’

Wat er gaat er goed?

‘Tilburg is een relatief kleine stad met veel studie- en studentenverenigingen waardoor er voor iedereen wel een geschikte vereniging is. De verenigingen hebben onderling ook veel contact. Hierdoor is er in Tilburg een hechte studentengemeenschap en voelen studenten zich ook écht thuis.’

Studentenverenigingen zijn regelmatig negatief in het nieuws. Seksistische speeches, grensoverschrijdend gedrag en ontgroeningen die uit de hand lopen. Hoe aantrekkelijk is het nog voor studenten om zich aan te sluiten bij een studie- of studentenverenging?

‘Wanneer een student zich aansluit bij een studie- of studentenvereniging zou deze zich hier geen zorgen over moeten maken. De onthullingen uit Utrecht (waar leden van het Utrechtsch Studenten Corps een bangalijst verspreidden, red.) bewijzen daarentegen het tegendeel. Dat is totaal niet de bedoeling. Een cultuurverandering is belangrijk: de studententijd moet in het teken staan van het maken van vriendschappen en het uitwisselen van ideeën.

‘Om een veilige studententijd te waarborgen hebben alle Tilburgse verenigingen het afgelopen jaar een vertrouwenspersoon aangesteld. Studenten die een vervelende ervaring hebben of iets willen delen, kunnen bij deze persoon aankloppen. Front zorgde ervoor dat deze vertrouwenspersonen een professionele training kunnen volgen en heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren van een veilige sfeer binnen verenigingen.’

Wat heeft Front tot nu toe nog meer bereikt voor studenten?

‘Front vindt het belangrijk dat studenten zich breed kunnen oriënteren en ontwikkelen. De minorkeuze voor studenten is beperkt omdat ze vaak een minor binnen de eigen faculteit moeten kiezen. Op initiatief van Front kunnen studenten in de toekomst minoren kiezen buiten de eigen faculteit. Het afgelopen jaar konden studenten van allerlei verschillende studierichtingen en faculteiten al de minor ‘Sustainability: An Interdisciplinary Approach’ volgen.

‘Daarnaast vindt Front dat studenten niet alleen maar op hun cijferlijst beoordeeld moeten worden wanneer zij in het buitenland willen studeren. In het verleden maakte Tilburg University een selectie op basis van je gemiddelde: hoe hoger jouw cijfer, hoe groter de kans dat jij naar de buitenlandse universiteit kon die jouw voorkeur had.

 ‘Een goede student zit niet alleen maar met zijn neus in de boeken’

‘Front vindt dat een CV en motivatiebrief meegewogen moeten worden bij de selectieprocedure: een goede student zit niet alleen maar met zijn neus in de boeken. Het initiatief is aangenomen door de universiteitsraad. Op dit moment is Front nog in overleg met de universiteit over de concrete invulling van de nieuwe procedure.

‘Studenten die mantelzorger zijn, veel werken, een bestuursjaar achter de rug hebben of vrijwilligerswerk doen, maken op die manier ook kans om te studeren aan de universiteit die hun voorkeur heeft.’

Waar gaat Front zich de komende periode voor inzetten?

‘Naast de behoefte aan meer interactief onderwijs gaat Front zich ook inzetten voor meer digitalisering van het onderwijs. Wij willen dat studenten die naast hun studie veel verplichtingen hebben hun studie zo goed mogelijk kunnen volgen. Bijvoorbeeld doordat zij een college zelfstandig terug kunnen kijken.

‘Recentelijk hebben we een brief ingediend waarin we aandacht vragen voor bijzondere studenten – zoals de eerdergenoemde mantelzorgers – zodat zij beter worden gefaciliteerd door de universiteit.

‘Tilburg University zegt in de beleidsplannen blended learning hoog op de agenda te hebben. Front gelooft dat de universiteit hiermee bezig is, maar voor studenten zijn deze ‘ontwikkelingen’ nog weinig merkbaar. Dat moet beter.

‘Een tweede punt waar Front zich op zal richten, is een buddysysteem voor internationale studenten. Wij geloven dat buitenlandse studenten soms een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wanneer zij gekoppeld worden aan een Tilburgse student, kan deze hen op weg helpen voor- en tijdens hun verblijf in Nederland.’

Waarom moeten studenten op Front stemmen?

‘Front is er écht voor de actieve student. Wij geloven dat studenten zich beter ontwikkelen wanneer zij niet alleen maar met de neus in de boeken zitten, maar ook kunnen werken, vrijwilligerswerk doen, studeren in het buitenland of een bestuursfunctie aannemen. Front zet zich in om dit voor deze studenten praktisch gezien mogelijk te maken.’

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.