Studentenfracties niet akkoord met nieuw profileringsfonds

Studentenfracties niet akkoord met nieuw profileringsfonds

Een nieuw voorstel voor het profileringsfonds krijgt niet de goedkeuring van de studentenfracties in de universiteitsraad. Dit fonds regelt onder andere de vergoedingen van studentbestuurders. De fracties missen details, het bestuur mag terug naar de tekentafel.

Beeld: Univers

Het is niet de eerste keer dat het profileringsfonds voor ophef zorgt. Tijdens de universiteitsraadvergadering van 13 juli 2023 gaan de studentenfracties niet akkoord met het fonds zoals dit op tafel ligt. De herinvoering van de basisbeurs en gestegen kosten van het fonds nopen het bestuur tot bezuinigingen. Die vallen niet goed bij de studentenfracties. Zij vinden dat het aangepaste fonds studenten onvoldoende tegemoetkomt.

Het document is herzien en aangepast na gesprekken met fractieleden en studenten die gebruikmaken van het fonds. Maar het nieuwe voorstel, dat vandaag tijdens de universiteitsraad ter goedkeuring voorligt, krijgt evenmin een warm onthaal. Fractie Front en fractie SAM willen eerst een verdere uitwerking zien voordat zij akkoord gaan.

Onduidelijkheid

Het College van Bestuur (CvB) is onaangenaam getroffen door de weigering. ‘We hebben intensief met elkaar gesproken, dit komt voor ons als een verrassing,’ reageert Wilma de Koning, vicevoorzitter van het CvB. ‘Het gaat ook om een akkoord op hoofdlijnen, de nadere uitwerking volgt. We willen dit niet nog langer uitstellen.’

Tijdens de raad voert het CvB de druk op om toch tot een akkoord te komen, maar de studentenfracties houden voet bij stuk. Zij willen pas akkoord gaan als ze precies weten waar ze voor tekenen. Fractie SAM wijst erop dat het onder meer onduidelijk is hoe bestuursbeurzen worden verdeeld in het nieuwe profileringsfonds.

Nieuwe ronde

Medewerkersfracties Onafhankelijken en TiU-International tonen zich solidair en gaan ook niet akkoord met het voorstel. De volgende universiteitsraad wordt het profileringsfonds opnieuw besproken.

Vanuit het profileringsfonds worden bestuursbeurzen betaald. Ook worden studenten gecompenseerd die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen. In het nieuwe profileringsfonds zijn onder meer de Erasmus+ studiebeurzen geschrapt.

Ook gaan de bestuursbeuzen omlaag, van 334 euro per maand voor het collegejaar 2023-2024 naar 318 euro per jaar voor het komend collegejaar.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.