Rector Wim van de Donk gaat ‘een open gesprek aan met Israëlische universiteiten over ethische vraagstukken’

Rector Wim van de Donk gaat ‘een open gesprek aan met Israëlische universiteiten over ethische vraagstukken’

Deze ochtend kwam het College van Bestuur (CvB) met een statement naar buiten over de gesprekken die zij hebben gevoerd met Palestine Solidarity Tilburg (PST). De universiteit gaat geen banden verbreken, maar rector Wim van de Donk gaat wel in gesprek met Israëlische universiteiten. Univers vroeg collegewoordvoerder Imre van der Meulen om een reactie.

Tentenkamp met de eisen van Palestine Solidarity op groot doek. Beeld: Univers

Er komt een ethische commissie die zich met een afwegingskader gaat buigen over huidige en toekomstige samenwerkingen. Hoe ziet dat kader eruit en waar wordt naar gekeken?

‘Op dit moment is het afwegingskader nog niet concreet vormgegeven. De komende tijd zal de ethische commissie zich buigen over de vraag waar er precies naar gekeken moet worden wanneer huidige en toekomstige samenwerkingen onder de loep worden genomen.

‘Tilburg University staat in nauw contact met andere universiteiten die al gebruik maken van zo’n afwegingskader en hoeft in de ontwikkeling van het afwegingskader niet zelfstandig het wiel opnieuw uit te vinden.

‘De ethische commissie zal alle samenwerkingsverbanden met binnen- en buitenlandse partijen nauwkeurig onderzoeken. Er zijn meer kwesties waarover deze commissie zich moet buigen. Denk aan de samenwerkingen met bedrijven die gelieerd zijn aan kennisveiligheid en duurzaamheid.

‘We hebben nog niet alle samenwerkingen exact in beeld’

‘De roep om een commissie die zich kan bezighouden met ethische en morele vraagstukken is er al langer en achter de schermen werd hier al aan gewerkt. Vanwege het Israëlisch-Palestijns conflict komt dit nu meer in de aandacht te staan.’

Is het denkbaar dat de ethische commissie tot het oordeel komt dat de samenwerking met Israëlische partijen niet geoorloofd is?

‘Daar kan ik geen uitspraak over doen. Het is echt aan de ethische commissie om hier een advies over uit te brengen aan het College van Bestuur of een ander bestuurlijk orgaan. Juist omdat deze kwestie zo gevoelig ligt en omdat het over hele ingewikkelde casussen gaat, moet dit heel zorgvuldig gebeuren.’

De Verenigde Naties waarschuwen voor mogelijke genocide in Gaza. De aanklager van het International Criminal Court wil een arrestatiebevel uitvaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Wanneer is de universiteit ervan overtuigd dat er mensenrechten worden geschonden?

‘Dit soort zaken worden allemaal meegenomen door de ethische commissie. Daar kan ik geen uitspraken over doen. Rector magnificus Wim van de Donk zei gisteren al dat Tilburg University het écht belangrijk vindt dat dit zorgvuldig gebeurt. Hij wil benadrukken dat iedere situatie anders is: welke samenwerkingen zijn er en wat is de aard van die samenwerkingen? Dat moeten we uitzoeken.’

Is daar de afgelopen tijd nog niet naar gekeken?

‘Jawel, daar hebben we zeker naar gekeken. Maar we hebben nog niet alles exact in beeld. We nemen het uiterst serieus en zullen het zorgvuldig en zo snel mogelijk in kaart brengen. Wim van de Donk zal zelf contact opnemen met rectoren en voorzitters van de drie universiteiten in Israël waar wij mee samenwerken. Hij zal met hen een open gesprek aangaan over onze zorgen over morele en ethische vraagstukken.’

Zijn jullie in de oprechte veronderstelling dat de Israëlische partijen waarmee Wim van de Donk in gesprek gaat, openstaan voor die kritische en ethische dialoog?

‘Dat weten we niet, maar daar kunnen we pas achter komen als we het gesprek aangaan. Een van de belangrijkste uitganspunten waar Tilburg University voor staat is die kritische dialoog. Daarom moeten we dat zelf ook écht doen.

‘Wim van de Donk benadrukt expliciet dat hij de zorgen van studenten van PST, die ook onze zorgen zijn, serieus neemt en wil mede daarom zo spoedig mogelijk gesprekken aangaan met de Israëlische universiteiten.’

Andere universiteiten in Nederland gaven eerder al soortgelijke redenen om de banden (nog) niet te verbreken. Dat heeft nog niets opgeleverd. Verwacht Tilburg University dat deze gesprekken kunnen leiden tot veranderingen?

‘Dat ligt eraan hoe het gesprek zal verlopen en of zij überhaupt bereid zijn om het gesprek aan te gaan. Wat er gezegd gaat worden en of er begrip zal komen, is koffiedik kijken. We hopen dat we daar zo snel mogelijk inzicht in hebben.’

Er is dus ook een mogelijkheid dat de Israëlische universiteiten niet het gesprek aangaan, wat gebeurt er dan?

‘Daar zal het CvB zich te zijner tijd over moeten buigen.’

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.