Ruzie om Strategisch Plan weer bijgelegd

In een ijzige sfeer begon vandaag het Dagelijks Bestuur-overleg van de Universiteitsraad.  Alle fracties waren vooral not amused over het plan van het College van Bestuur om de decanen meer financiële vrijheid te geven bij het inzetten van strategisch geld.

“We zijn pislink”,  zo verwoordde Marinus Verhagen van de Abva-Kabo het. Het hete hangijzer,  dat ook gisteren tijdens CFI al voorbij kwam, blijkt de inzet van strategisch geld zonder medezeggenschap. In grote lijnen had men niet meer zoveel bezwaren tegen het strategisch plan, maar wel tegen het stuk 1591, waarin er dus  geld naar de decanen vloeit dat  vroeger in de FBI- pot zat. Het gaat om 1,6 miljoen over 2014, 3,6 miljoen over 2015 en gelijke bedragen over 2016 en 2017. De fracties willen meer inspraak hebben over hoe dat geld besteed wordt.  De vergadering werd geschorst, en na de schorsing kwam Koen Becking met het de toezegging dat het gewraakte stuk van de agenda zou verdwijnen. De twee miljoen voor 2014 die ook in het  stuk staan, wordt opnieuw bediscussieerd in februari, want daar  zit volgens het college haast achter. Voor de rest van het geld worden SMART (Specific Measurable Attainable Relevant Time-bound) doelen geformuleerd, waarbij de Universiteitsraad instemming heeft.

Vooralsnog onthielden de fracties zich van stemming over het Strategisch Plan. Het college schrijft nog een brief aan de Universiteitsraad waarin het de zaak zal bevestigen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.