Insolventierecht discussiepunt in faculteitsraad Rechten

Insolventierecht discussiepunt in faculteitsraad Rechten

Het is lang geleden dat er geschorst werd in de faculteitsraad Rechten, zo sprak directeur Noordermeer in de lift na afloop. De reden van de schorsing van vijf minuten? De verdwijning van Insolventierecht* als zelfstandig vak.

Op de agenda van de faculteitsraad stonden de aanpassingen van de OER, de onderwijs en examenregeling. Daarin wordt aangegeven dat de faculteit van plan is het vak Insolventierecht niet meer aan te bieden maar het samen te voegen in het vak Goederen- en Insolventierecht. De praktijkkennis zou dan in een clinic terechtkomen.

Studentenfractie Vrijspraak gaf bij monde van Mitchel van Gool aan dat zij dit geen goed voorstel vinden. “Het vertrek van professor Vriesendorp heeft een groot gat achter gelaten. Het verdwijnen van dit vak komt niet ten goede van de studenten. Er moet een betere oplossing worden gevonden, want nu blijft er maar één college over dat exclusief over Insolventierecht gaat.”

Vice-decaan onderwijs Marc Loth gaf aan dat er gepraat kon worden over de invulling van het samengevoegde vak Goederen- en Insolventierecht. Hij wil best wat water bij de wijn doen en stelde Vrijspraak voor om te gaan praten met de docent van insolventierecht, Reinout Wibier. Verder stelde Loth dat het moeilijk is om voor augustus weer een nieuwe (en goede) specialist Insolventierecht te vinden: “Ze liggen niet voor het oprapen”. Daar nam Vrijspraak geen genoegen mee. De fractie stelde bij monde van Vera Janssens dat het de faculteit ook gelukt is om vorig jaar een plotseling zieke docent op zeer snelle termijn goed te vervangen met specialisten uit de praktijk.

Een schorsing volgde, daarna nam het faculteitsbestuur dit voorstel terug uit de OER. Zij zullen opnieuw met alle partijen gaan praten en komen er volgende vergadering op terug.

Bouwrecht en weer klachten over ATP
Verder is er deze faculteitsraad uitgebreid gediscussieerd over de naams- en inhoudsverandering van het vak Bouwrecht. Dat krijgt nu de naam Bijzondere overeenkomsten. In het vak kunnen meer maatschappelijke thema’s worden gekozen, bijvoorbeeld in de zorg, gezondheidszorg of in de bouw. Verder werd gediscussieerd over aanhoudende klachten over de reisagent van de universiteit, ATP.* Het insolventierecht regelt de verschillende situaties waarin een persoon of een bedrijf geconfronteerd wordt met schulden waarbij debiteuren moeilijkheden hebben die te betalen. Het bevat de regeling in geval van faillissement en gerechtelijk akkoord, de collectieve schuldenregeling, de regels over het leggen van beslag en de openbare verkoop.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.