Evaluatie prestatieafspraken op de agenda

De prestatieafspraken moesten de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren. Is dat gelukt? Onderwijsminister Jet Bussemaker heeft een commissie ingesteld die de prestatieafspraken gaat evalueren.

Het kabinet dwong hogescholen en universiteiten in 2012 tot het maken van de prestatieafspraken. De verdeling van het onderwijsbudget werd gekoppeld aan de geleverde prestaties van hogescholen en universiteiten.  Op basis van die prestaties krijgen de instellingen geld. Hiervoor is een budget ter grootte van 7% van de onderwijsbekostiging beschikbaar. Universiteiten en hogescholen mochten zelf hun doelstellingen formuleren.

De werking van de prestatieafspraken wordt nu geëvalueerd. Onder voorzitterschap van commissaris van de Koning Wim van de Donk zal een commissie het experiment met de prestatieafspraken onder de loep nemen. Uiterlijk op 1 maart 2017 zal de evaluatiecommissie haar rapport aan minister Bussemaker aanbieden.

Omstreden

De prestatieafspraken zijn omstreden. In de politiek zijn SP en D66 kritisch op de prestatieafspraken. Zij zouden het rendementsdenken bevorderen maar niet bijdragen aan een hogere kwaliteit. Daarom moeten er vanaf 2018 kwaliteitsafspraken komen in plaats van prestatieafspraken.

Ook de universiteiten en hogescholen zijn niet bijster positief. In een interview met Univers zei rector magnificus Emile Aarts: “Aan die prestatieafspraken is zo gemakkelijk te voldoen, dat eigenlijk niemand er iets aan heeft.” Tijdens de Maagdenhuisbezetting van 2015 werden de prestatieafspraken door zowel studenten als academische medewerkers op de korrel genomen. Volgens Universiteitsvereniging VSNU hebben de afspraken “de indruk gewekt dat universiteiten alleen nog maar op rendement sturen.”

De meest recente metingen van de prestatieafspraken van Tilburg University:

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.