Bestuursbeurzen ook dit jaar te laat

Vorig jaar moesten veel student-bestuurders lang wachten op hun bestuursbeurs. Ook dit jaar lijkt het niet helemaal soepel te verlopen met de betalingen. De streefdatum voor uitbetaling is inmiddels gepasseerd maar veel oud-bestuurders wachten nog altijd op hun vergoeding.

Student-bestuurders en leden van medezeggenschapsorganen hebben vaak recht op een bestuursbeurs. Afhankelijk van de functie die een student bekleedt, kan het om serieuze bedragen gaan. Leden van een opleidingscommissie hebben bijvoorbeeld recht op 1 beurs maar bij de grotere verenigingen kan dit aantal oplopen tot 9 beurzen per student-bestuurder.

Een bestuursbeurs staat gelijk aan €300, wat betekent dat er studenten zijn die op €2700 zitten te wachten. In totaal wordt er €639.000 aan beurzen uitgekeerd. Het was de bedoeling dat dit voor 15 november zou gebeuren.

Commissie Bestuursbeurzen

De commissie bestuursbeurzen is verantwoordelijk voor het toekennen van de beurzen. Verenigingen, student-bestuurders en leden van medezeggenschapsorganen kunnen bij deze commissie een beurs aanvragen, waarna de commissie toetst of de student recht heeft op een of meerdere beurzen.

Carrie Grootaers, voorzitter van deze commissie, zegt bekend te zijn met de problemen. “Vorig jaar verliep het dankzij de bezuinigingen allerminst soepel, het is teleurstellend dat dit jaar weer veel studenten moeten wachten op hun beurs.” Grootaers kan de wachtende studenten helaas niet meer duidelijkheid geven: “Vanuit de commissie zijn we helemaal bij met de aanvragen. Van alle studenten die hun beurs voor de deadline hebben aangevraagd, hebben wij de betalingsopdrachten doorgegeven aan Financiën.”

Uiteraard heeft Univers navraag gedaan bij de afdeling Finance & Control van de universiteit. Waar blijft het geld? F&C-directeur Folkert Kootstra wilde helaas niet ingaan op vragen van van Univers.

Update 22 november 19:00

F&C directeur Folker Kootstra heeft Univers per e-mail laten weten dat alle bestuursbeurzen vandaag zijn uitbetaald.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.