Waar moet de universiteit zich volgens jou de komende jaren op richten?

Waar moet de universiteit zich volgens jou de komende jaren op richten?

Universiteiten blikken tegenwoordig strategisch vooruit. Dat doet Tilburg University iedere vier jaar. Voor het strategisch plan 2018-2021 vraagt TiU onder de noemer Speech2025 aan haar medewerkers en studenten: wat vinden jullie belangrijk?

Dé kritiek op grootschalige organisatieplannen is dat ze van bovenaf zijn opgelegd en slecht aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Het College van Bestuur maakt nu duidelijk te willen weten wat het universitaire volk wil en zet breed haar voelsprieten uit. Met wat lijkt op een verkiezingstour met een heus zevenkoppig ‘Speech 2025 team’, gaat de universiteit langs bij haar stakeholders. Om te beginnen bij ‘de meest relevante,’ zoals rector magnificus Emile Aarts het zegt. De studenten en medewerkers.Noem het gerust een technische doorloop, de bijeenkomst vandaag in de aula om 12.45u. Vooraf is een e-mail uitgezonden met daarin een document met zeven dimensies, strategische uitgangspunten waar het College van Bestuur aan denkt (lees ook: de Nederlandse vertaling van dat document en kritiek erop). Tijdens het introducerende praatje vertelt Aarts dat dit een experiment is. “Als het faalt, dan faalt het.” En dat er teams gevormd worden. In de breedte van het podium liggen lege vellen papier, daar kunnen mensen zich op intekenen. “Ik hoop dat ze na dit event allemaal vol zijn.”

Bijna meteen kan het publiek vragen stellen. Maar je ziet ze afvragen: Teams? Wat is hiervan de bedoeling? Daarom trapt CvB-voorzitter Koen Becking af met de eerste vraag: “Wanneer zijn jullie tevreden met het plan?” Vanuit het publiek klinkt een voorspelbaar antwoord: “Er moet naar ons geluisterd worden.”

Aarts verduidelijkt de bedoeling van de Speech2025-tour desgevraagd: “Wat het leiderschap wil, is niet per definitie wat de universiteit als geheel wil.” Daarom hebben studenten en medewerkers vanaf vandaag vijf weken daarover na te denken. Negen maart krijgen alle teams zes minuten om hun visie te presenteren.Die presentaties zullen worden behandeld als data: ze worden op video opgenomen en volgens een wetenschappelijke methodologie geanalyseerd, zelfs SPSS komt eraan te pas. Om alvast de kritiek te ondervangen dat er niets met de aangedragen ideeën wordt gedaan, zegt Aarts dat niet ieder idee zal worden meegenomen. Dat is bij zo’n grootschalig plan niet mogelijk.

Een beetje vaag blijft het wel. Er zijn dus al zeven dimensies bedacht door het CvB, maar zelfs daaruit blijkt voor iemand uit het publiek niet wat de bedoeling is. “Het lijken me allemaal middelen tot een doel. Wat is dat doel?” Aarts: “Als ik één ding moet noemen, dan is het dat we als universiteit nog meer toekomstbestendig zijn dan nu.” En hoe zit het met die dimensies? Het CvB wil weten wat het universitaire volk wil, maar heeft al wel voorgesorteerd met de strategische dimensies. In hoeverre kan daarbuiten gedacht worden en wordt er wat mee gedaan? Voorlopig blijft dat nog even afwachten, pas volgend collegejaar wordt dat duidelijk.

In de tussentijd zouden de presentaties 9 maart wel eens heel interessant kunnen worden. Aanmelden als team kan tot 14 februari. Contactpersoon is Frederique Knoet. Teamgenoten vinden kan bijvoorbeeld via een besloten Facebookgroep.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.