Faculteitsraad TSB: veel vragen maar het bestuur geeft geen antwoorden

Faculteitsraad TSB: veel vragen maar het bestuur geeft geen antwoorden

Op de agenda van de TSB faculteitsraad staat de Jaarrekening 2016 als belangrijkste agendapunt. Daaruit blijkt dat TSB met maar liefs 1,7 miljoen aan positief resultaat het jaar afsluit. Een flink bedrag dat volgend jaar geïnvesteerd wordt om afroming te voorkomen.

BEST

Maar eerst komen de notulen langs. Aan de hand daarvan komt de vraag wanneer reorganisatie BEST nu eindelijk geëvalueerd wordt. Vorige faculteitsvergadering werd daar ook al op aangedrongen. Decaan Klaas Sijtsma antwoordt dat er niet aan het personeel gevraagd zal worden of BEST gelukt is, omdat er dan allerlei vage klachten komen. De directeuren verzamelen de informatie en koppelen dat terug aan het decanen en college. Een personeelsenquête vindt Sijtsma een te grof en te traag middel. Op zijn vroegst in 2019 komt er een algemene enquête naar personeelstevredenheid, maar die gaat niet over BEST. PhD Fieke Wagemans dringt na het antwoord van Sijtsma toch aan op een BEST-evaluatie buiten die van de secretaresses om. De fracties benadrukten ook dat er toegezegd is dat over TOP (Tilburgs Onderwijsprofiel) schriftelijk gerapporteerd zou worden.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening met de 1,7 miljoen baten moest behandeld worden zonder controller Wietske van Zwol, en ook haar vervanger was afwezig. Directeur Hans Georg van Liempd zit in Colombia. Door al deze afwezigen blijven er veel vragen onbeantwoord. De studentenfractie Stimulus vrraagt hoeveel geld er vanuit het studievoorschot naar TSB is gekomen en hoe het besteed is. Klaas Sijtsma kan hier geen antwoord op geven. De voorzitter concludeert dat de studenten hier instemmingsrecht op hebben, maar na de belofte van een schriftelijk antwoord wordt de jaarrekening zonder stemming goedgekeurd. Klaas Sijtsma sluit nog af met: “Ik denk niet dat het de taak is van de faculteitsraad om de boekhouding over te doen”. De voorzitter bevestigt wel aan Univers dat de schriftelijke antwoorden openbaar zullen zijn. Te zijner tijd zal Univers die hier als update vermelden.

Klaas Sijtsma verzekert dat er volgend jaar minder overschot is. Volgens de begeleidende brief bij de jaarrekening wordt er vooral geïnvesteerd  in onderzoek naar Data Science en Health and Well-being onderzoek. Hier is in de faculteitsraad niet over gesproken.

Scholarships en China-reizen

Ook op de vragen over de scholarships zijn weinig antwoorden. Stimulus ontdekte bijvoorbeeld dat er een student op de lijst staat die dubbele beurzen ontvangt. Klaas Sijtsma antwoordt met de verzekering dat hier beleid op gemaakt is, maar er komt geen echt antwoord. De enige vraag die wel uitgebreid beantwoord wordt, is waarom er zoveel naar China gereisd wordt binnen TSB, terwijl er maar één partneruniversiteit is. De decaan legt uit dat er op de grond in China moet worden bekeken of een samenwerkingsverband met een universiteit nuttig was: “Als er geen studierichting in het Engels wordt gegeven dan gaan we daar geen samenwerking mee aan”.

Kortom, het was Faculteitsraad met veel vragen waarop geen antwoorden van het management kwamen.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.