Nieuwe CAO universiteiten: meer salaris en lagere werkdruk

Nieuwe CAO universiteiten: meer salaris en lagere werkdruk

Na moeizame onderhandelingen is er een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor 50.000 universiteitsmedewerkers. Personeel krijgt een structurele loonsverhoging, werkdruk wordt verlaagd en zwangere medewerkers worden beter beschermd. 

Vorige week kwamen onderhandelaars van de vakbonden en universiteitskoepel VSNU tot een cao-overeenkomst voor 2016-2017. De universiteiten boden afgelopen zomer al een kleine loonsverhoging maar daar namen de vakbonden geen genoegen mee. Nu er ook toezeggingen zijn gedaan over de verlaging van de werkdruk, zijn de bonden alsnog akkoord gegaan.

De duur van de onderhandelingen heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe afspraken slechts geldig zijn tot juli van dit jaar. Ze gelden met terugwerkende kracht.

Afspraken

Per 1 januari van dit jaar krijgen medewerkers een salarisverhoging van 1,4 procent. Bij de beëindiging van een dienstverband hebben werknemers binnen de nieuwe cao recht op een ontslagvergoeding. Bovendien hebben werknemers voortaan recht op een extra jaar ww-uitkering, bovenop de twee jaar die vanuit de overheid wordt betaald. 

Vrouwelijke promovendi die vanwege zwangerschap te weinig tijd hebben voor hun promotie-traject krijgen binnen de nieuwe cao-afspraken automatisch verlenging van hun dienstverband. Hierdoor wordt voorkomen dat zij hun promotie afbreken of dat zij hun proefschrift in eigen tijd moeten afronden.

Tot slot zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk op de universiteiten te verlagen. Uit een onderzoek van FNV bleek eerder dat het merendeel van de universiteitsmedewerkers de werkdruk te hoog vond. De bonden en VSNU hebben nu afgesproken dat iedere afzonderlijke universiteit voor het einde van het jaar met een plan van aanpak moet komen om de werkdruk te verlagen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.