U-raad: Voorlopig geen strategisch directeur

De partijen zijn tijdens de U-raad niet akkoord gegaan met het plan om een strategisch directeur aan te stellen. Vooral over het ontbreken van een transparante sollicitatieprocedure zijn de partijen kritisch.

Becking verwees naar een vertrouwelijk deel van een eerdere vergadering van het CFI. Hij snapt de bezwaren, maar zei hier niet verder over uit te kunnen wijden. “Ik vraag jullie niet om budget vrij te maken voor tien jaar, maar ik wil fondsen voor twee jaar ( 280.000 euro) kunnen toewijzen,” zei hij.

De onafhankelijken vragen zich af of de positie überhaupt wel nodig is: “Vorige projecten zijn ook succesvol afgerond zonder strategisch directeur.” De overige partijen delen deze mening. De Onafhankelijken sluiten latere instemming niet uit, maar willen vooraf een duidelijk beeld hebben over de functie van strategisch directeur. Frappant is dat de strategisch directeur al benoemd is vanaf 1 januari.

Studievoorschotten

Fractie SAM beet zich deze universiteitsraad stevig vast in de behandeling van studievoorschotten. Zij willen graag garanties over behandeling van de fondsen. De studentenfracties zouden graag een aparte pot zien voor de studievoorschotten, zodat ze niet op één grote hoop worden gegooid bij de faculteiten. “Studenten hebben hiervoor hun studiebeurs opgegeven, dan hebben ze het recht om te zien hoe het geld besteed wordt” aldus Jeroen Aben van SAM.

Sportkaart

Een eventuele verhoging van de kosten van een abonnement bij het Sports Center stond ook op het programma. SAM en Front zijn voorstander van investeren in het Sports Center, maar zijn tegen verhoging van de prijs van de sportkaart. Meer studenten gaan sporten, maar SAM wil niet dat studenten hier meer voor moeten gaan betalen. De fractie TiU International is het eens met de studentenpartijen. Zij stellen dat de abonnementen niet alle kosten van het Sports Center hoeven te dekken. Het CvB zei hierop in een volgende vergadering terug te komen.

Ook over de toegangsbeperkende maatregelen van de bibliotheek zijn nog geen definitie beslissingen genomen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.