TiSEM en rector oneens over numerus fixus

Bij Economics en International Business Administration (IBA) zou de numerus fixus volgens de rector worden afgeschaft. Maar TiSEM laat weten gewoon te willen vasthouden aan een studentenlimiet voor IBA.

Het College van Bestuur wil dat de universiteit groeit, en wil daarom af van studentenlimieten op opleidingen. De economische- en managementfaculteit TiSEM wilde desondanks vasthouden aan de numerus fixus voor de opleidingen Economics en IBA. Voor Economics omdat ze niet genoeg capaciteit hebben voor nieuwe aanwas, bij IBA omdat ze minimaal 35 procent internationale studenten willen hebben. 

Hoogst onverwacht verkondigde rector magnificus Emile Aarts eerder deze week dat de faculteit er nu toch vanaf wil. Daarover zou hij overleg hebben gevoerd. Philip Joos (vice-decaan onderwijs TiSEM) was toevallig aanwezig voor een ander onderwerp. De verbaasde medezeggenschap stelde voor hem wat langer te laten blijven, zodat hij opheldering kon geven over wat TiSEM nou echt wil. Dat kapte de rector af: hij vond het geen stijl en vond dat de voorzitter haar boekje te buiten ging en de procedures niet in acht nam. Eventuele vragen hoorden gericht te worden aan het CvB. Joos vertrok.

Wat wil TiSEM? Dat heldert Joos vandaag wel op in het faculteitsraadsoverleg, na een vraag van studentenfractie ECCO. De studenten waarderen de numerus fixus en willen weten of Joos dat ook doet. Joos erkent dat er overleg is gevoerd met de rector, maar merkt op dat er kennelijk iets verkeerd wordt geïnterpreteerd. “Bij Economics gaan we de fixus eraf halen, die wordt toch niet gehaald. Maar bij IBA gaan we dat niet doen.” De fixus is daar juist een goed middel om ervoor te zorgen dat er genoeg internationale studenten in de groepen zitten, merkt Joos op. “Als we de fixus eraf halen loop je het risico dat je 800 studenten aantrekt. Dan kan je de international classroom wel vergeten.”

Komend collegejaar (2017/2018) geldt bij IBA nog een numerus fixus van 350 studenten, bij Economics van 120 studenten. Vanaf collegejaar 2018/2019 wordt de limiet voor IBA opgehoogd naar 500 studenten, waarvan idealiter 150 internationals en verdwijnt de fixus bij Economics.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.