Kamervragen over verengelsing

Universiteiten bieden steeds meer colleges in het Engels aan. Dit vormt volgens verschillende politieke partijen een barrière voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Daarom stelt de Kamer schriftelijke vragen. De vragen zullen door de nieuwe minister van onderwijs worden beantwoord.

Afgelopen zomer publiceerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een verkenning over het Engels in het hoger onderwijs. Volgens de wet is de voertaal van het hoger onderwijs Nederlands. Er mag enkel overgegaan worden op een andere instructietaal als daartoe van noodzaak is. De KNAW stelt dat hogere onderwijsinstellingen onvoldoende aandacht besteden aan deze wettelijke opdracht en dat zij te snel en zonder voldoende argumenten kiezen voor Engelstalig onderwijs. Bovendien zijn er veel aanwijzingen dat engelstalig onderwijs niet goed is voor de emancipatie van de lagere klassen. Dit was voor de Kamer een aanleiding voor schriftelijk overleg met de minister.

Kamerstuk

De VVD komt in het Kamerstuk naar voren als enige uitgesproken voorstander van Engels als onderwijstaal. De partij wil Engelstalig onderwijs vooral stimuleren en niet belemmeren, schrijft Scienceguide. Andere partijen maken zich zorgen. D66 wijst in het schriftelijk overleg op de kansenongelijkheid die Engels in het hoger onderwijs met zich mee kan brengen. Ook GroenLinks en het CDA zien dit in: “Voor studenten uit lager opgeleide milieus zal het moeilijker zijn om deze ‘taalstap’ te zetten, net als voor mbo naar hbo doorstromende studenten en voor studenten die Nederlands van huis uit als tweede taal spreken”, schrijft het CDA. Jet Bussemaker, demissionair minister van onderwijs, liet zich eerder in een brief uit over Engels als voertaal in het hoger onderwijs: “Opleidingen moeten niet in Engels worden aangeboden enkel en alleen uit economische overwegingen, zoals het aantrekken van meer buitenlandse studenten. Er moet oog zijn voor het feit dat hoger onderwijs in het Engels de doorstroom van leerlingen kan belemmeren.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.