Strategisch Plan krijgt plotseling positief advies

Het Strategisch Plan lijkt erdoor te zijn in de medezeggenschap. Drie weken geleden werd het van de agenda gehaald omdat het plan niet op instemming kon rekenen van de fracties, conclusie was dat men in februari zou stemmen over het Strategisch Plan en de gekoppelde concrete actieplannen. Daarna is er achter gesloten deuren verder vergaderd. Tijdens het Dagelijks Bestuur van de Uraad werden er nu weinig bezwaren meer geuit en hadden de fracties een positieve grondhouding. 

Grote angel in het strategische plan was de groei van 1000 studenten per jaar. Nu zijn de streefcijfers voor de groei verdwenen en wordt een duurzame groei beloofd. In het kader daarvan is ook de zin toegevoegd: “We erkennen dat we al een groei in studentenaantallen hebben gezien en dat dit heeft geleid tot capaciteitsproblemen en een verhoogde werklast voor zowel onze docenten als onze ondersteuningsmedewerkers.”  De tijdslijn tot nu toe: 

Vanaf januari 2017: In drie ontmoetingsrondes is input opgehaald voor deze strategie. Eén ronde in Speech 2025, een ronde met de alumni en een ronde met belanghebbenden zoals de decanen, en vice decanen.

24 januari: Het College stuurt aan alle medewerkers van de universiteit de ‘Strategic Dimensions’: College wil vooral snelle groei. Het plan is om vervolgens  eerst een Eén Pagina Strategie te maken. In hett najaar zal het strategisch plan en de uitvoeringsagenda samen gepresenteerd worden. 

Maart 2017: Er is een ‘Eén Pagina Strategie’: met als kernboodschap de kleine uni moet groeien, en er moet meer maatschappelijke impact uit onderzoek komen.

Augustus/september 2017: Aan de divisies (LIS, AS etc) en de faculteiten wordt gevraagd om ook met een ‘Eén Pagina Strategie’ te komen

9 november: in het Dagelijks Bestuur geeft de rector een presentatie waarin hij uitlegt hoe hij de groeiproblemen wil tackelen

14 november: De gezamenlijke fracties houden een onderzoek en spreken uit geen vertrouwen te hebben in zo’n grote groei. 

16 november: het Strategisch Plan bleek niet te kunnen rekenen op de instemming van de fracties. Het CvB haalde het van de agenda van de Universiteitsraad. 

23 november: Koen Becking belooft één miljoen om de werkdruk onder het ondersteunend personeel op te vangen, in de vergadering van het Dagelijks Bestuur. 

Er volgt een periode van afkoeling en overleg achter de schermen. Nu is er inmiddels dus een aangepast Strategisch Plan, waarin keiharde (groei)cijfers weg zijn genomen. Het lijkt erop dat dit het wel gaat halen. In januari komen er actieplannen waarin concreet wordt omschreven hoe het college de komende tijd wil besturen. Ook komt er een nieuwe vastgoedvisie. 

 

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.