Meer duidelijkheid investering onderwijs na afschaffen basisbeurs

Meer duidelijkheid investering onderwijs na afschaffen basisbeurs

De besparing die werd gemaakt met het afschaffen van de basisbeurs zou weer in het onderwijs worden geïnvesteerd, maar het bleef vaag hoe faculteiten dit geld besteden. De Tilburgse Universiteitsraad heeft nu regels opgesteld om er zeker van te zijn dat de investering ten goede komt aan de student.

Het College van Bestuur is tot een universiteitsbrede afspraak met de studenten- en personeelsfracties gekomen over de besteding van de studievoorschotmiddelen (‘basisbeursmiljoenen’) in 2019 en 2020. Vandaag tijdens Universiteitsraad werd door alle fracties ingestemd met de opgestelde regels.

Verplichting

De faculteiten zijn hiermee verplicht om het extra geld van de overheid te besteden aan het inhuren van meer docenten (‘handen aan het bord’), het professionaliseren van het onderwijspersoneel, het meten van studiesucces en het ontwikkelen van nieuwe opleidingen. Het gaat in totaal om een bedrag van zo’n 2,5 miljoen euro dat naar rato wordt verdeeld over de schools. Het grootste stuk van de taart is voor TiSEM: de economen krijgen ruim 1 miljoen euro per jaar erbij. Het minst grote deel gaat naar de theologen: 27.000 euro in 2018 en 33.000 in 2019.

Rekenkamer

Landelijk kwam er ogenschijnlijk weinig terecht van de beloofde extra investeringen in het hoger onderwijs. In het vooruitzicht van de besparing op de basisbeurs werd eerder afgesproken met de universiteiten dat er ‘voorinvesteringen’ moesten worden gedaan. Maar deze ‘prestatieafspraken’ hebben niet geleid tot duidelijke investeringsprogramma’s. In het vage bleef of de investeringen die faculteiten opgaven niet eigenlijk toch al geplande en noodzakelijke investeringen waren. De Algemene Rekenkamer constateerde afgelopen januari nog dat veel voorinvesteringen moeilijk als ‘extra investering’ in de onderwijskwaliteit kunnen worden beschouwd. Bovendien was de medezeggenschap te weinig betrokken geweest, terwijl de afspraak duidelijk was dat studenten mee moesten kunnen beslissen over de kwaliteitsimpuls.

Hoewel het uiteindelijk aan de faculteiten is om te beslissen hoe het geld precies wordt besteed, zijn er nu in Tilburg kaders gesteld die aangeven waar het geld van de basisbeurs voor gebruikt mag worden. Hiermee heeft de medezeggenschap in de U-raad en in de faculteitsraden meer armslag om de begrotingen van de faculteiten te controleren. 

Kwaliteitsafspraken

Intussen wordt ook gesproken over de ‘kwaliteitsafspraken’ die gelden voor de inversteringen na 2020. Tegen die tijd heeft geen student meer een basisbeurs en loopt het bedrag nog flink op (in Tilburg naar zo’n 8 miljoen). De landelijke politiek roept nu ook op om het effect van de investeringen meetbaar te maken in de kwaliteitsafspraken die voor het eind van dit kalenderjaar moeten worden opgesteld door de universiteiten. 

 

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.