Opening Academisch Jaar

Een vette proefballon en veel bobo’s: de Opening van het Academisch Jaar was weer een happening van jewelste. Tout Brabant was er, laat dat maar aan Nelleke Swinkels, de enige echte Brabantse bobokenner over. Zij zat al in het Samenwerkingsverband Brabant toen de meesten van ons nog geboren moesten worden. We memoreren hier even de Commissaris van de Koning, locoburgemeester Marcelle Hendrickx, Ruud Lubbers,  Jan Hommen. De hakken waren hoog en de toga’s gestreken.

Na de opening pleit Hirsch Ballin voor bestuurlijke transparantie en een goede rechtsorde, die dan weer de basis kan zijn voor samenwerking in de regio en uiteindelijk via stapjes ook globaal. Helaas is het geluid erg slecht. Gelukkig krijgen we de toespraak ook op print mee, ik kan eenieder aanraden die nog even te lezen, zeker de moeite waard.

Verder natuurlijk weer het verplichte jaarlijkse nieuwtje. Het Brabants Dagblad publiceerde het al voordat het was uitgesproken, waardoor de genodigden meer op Twitter keken dan naar het spreekgestoelte. Er komt een nieuwe school bij in Den Bosch: een samenwerkingsverband tussen de Tilburg University en de TUE. Het is blijkbaar een verzoek uit het bedrijfsleven, want in het persbericht staat: “Uit stakeholdersonderzoek in de regio Brainport blijkt dat het bedrijfsleven jaarlijks naar schatting 300 nieuwe data scientists vraagt. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan multidisciplinair opgeleide professionals die ondernemend en leidend zijn”. De huishoud- en naaischool Mariënburg gaat ruimte bieden aan enkele honderden datastudenten. De lobbyclub Brainport noemt zich blijkbaar nu een regio, iets waartegen mijn vaderlandsgevoel zich toch verzet.

Of de datadependance Den Bosch er echt komt is nog maar de vraag. Men spreekt nu al over een haalbaarheidsstudie. Van het vorige nieuwtje uitgesproken op de Opening van het Academisch Jaar 2013, hebben we eigenlijk niets meer gehoord. Weet u nog: het Pretpark Arbeidsmarkt dat de universiteit samen met Han Peekel op zou zetten in de Spoorzone?

Het afscheid van Ruud Lubbers was zwaar, maar hij gaat nu ook deze publieke functie, als één van de laatste gedag zeggen. Hij  doordrong ons ervan dat er bezuinigd moest worden en sneerde nog flink naar Nexus. “Nexus bestaat dit jaar 20 jaar maar ook zij moeten bezuinigen.” Anders is het exit Nexus, aldus Lubbers. Het Io Vivat werd vals en vrolijk ingezet, dat had hij nog nooit meegemaakt. Onze Ruud krijgt een sociale sofa op zijn geliefde KUB-terrein, waar wij voorzichtig onze billen op zullen vleien.

Wat gonsde er tijdens de borrel: Mijntje Luckerath heeft haar Female Board Index 2014 af,  de dames zijn benieuwd hoeveel vrouwen er nu op goede posities zitten. Een hoogleraar Accountancy vraagt zich af hoe het megaproject Mariënburg in deze tijden van bezuiniging betaald kan worden. De mannen netwerkten ondertussen rustig verder: “In Brabant wordt veul geld verdiend”, en ze namen nog een slok bier. Ondanks de perfecte catering was om 18.00 de tent leeg. Misschien omdat de Cantus begon?

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.