Redesign Tilburg Law School: van 13 naar 5 departementen

Redesign Tilburg Law School: van 13 naar 5 departementen

De geplande redesign van de rechtenfaculteit begint vorm te krijgen. Van de dertien departementen blijven er waarschijnlijk vijf over. De eerste fusie heeft vorige week plaatsgevonden, meer zullen volgen.

Het jaar is bijna voorbij maar toch zijn er nog grote ontwikkelingen gaande bij TLS. Na maandenlange onduidelijkheid over de geplande redesign lijkt er nu meer duidelijkheid te komen. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om het aantal departementen van dertien naar vijf te verminderen. Dit zal gebeuren door een reeks fusies van bestaande departementen. Tijdens de laatste faculteitsraad werden deze nieuwe ontwikkelingen bekend gemaakt. 

Fusies

Het startschot werd vorige week gegeven toen bekend werd dat de departementen TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society) en TILEC (Tilburg Law and Economics Center) per 1 december gefuseerd zijn. Samen vormen zij het nieuwe departement LTMS (Law, Technology, Markets, and Society). Voorzitter van dit nieuw departement is Ronald Leenes. De fusie van deze twee departementen is het begin van een hele reeks vernieuwingen. Zo werd tijdens de faculteitsraad aangekondigd dat er binnenkort waarschijnlijk ook een fusie tussen EIP (European and International Public Law), PER (Publiekrecht, Encyclopedie & Rechtsgeschiedenis) en TIG (Tilburg Institute of Governance) plaats zal vinden. De gesprekken hierover zijn echter nog in volle gang.

Gesprekken

Daarnaast lopen er ook gesprekken tussen de departementen privaatrecht, ondernemingsrecht en sociaal recht & sociale politiek over een mogelijke fusie. De betrokken partijen hebben echter nog meer tijd nodig. Een fusie voor 1 januari 2019 zal daarom niet waarschijnlijk zijn. Geert Vervaeke, decaan Tilburg Law School: “Het is niet de bedoeling om de boel te forceren. We willen de vakgroepen niet opsluiten met een datum maar de tijd geven om goed overleg te voeren.” 

Verder zijn er gesprekken over een mogelijke fusie tussen de departementen strafrecht en INTERVICT (International Victimology Institute Tilburg). Er is sprake van een positieve houding om samen te werken, alleen staat men hier nog voor een uitdaging op grond van financiële stukken. Er zal daarom een serieuze begroting gemaakt worden waar ook de vakgroepvoorzitters bij betrokken zijn. 

Redesign

De reorganisatie bij Tilburg Law School heeft de afgelopen maanden de gemoederen beziggehouden. In eerste instantie leek er sprake te zijn van een reorganisatie maar dit werd later van tafel geveegd. In plaats daarvan zou er een redesign komen. Ook hier heerste lange tijd onduidelijkheid wat de redesign precies inhield. Zo zouden de bestaande departementen misschien plaats maken voor nieuwe departementen, gebaseerd op een viertal onderzoeksgebieden. Uiteindelijk werd ervoor gekozen de klassieke disciplines zoals strafrecht en privaatrecht te behouden maar wel een aantal departementen te fuseren. Het streven was om dit voor 1 januari 2019 afgerond te hebben. Deze streefdatum is uiteindelijk niet behaald. Toch is Vervaeke tevreden: “Deze faculteit heeft uit eigen kracht een enorme beweging opgezet, dat is erg mooi om te zien.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.