Onderzoek naar Nederlands promotiebeleid

Een commissie van vier rectoren gaat de komende maanden het Nederlandse promotiestelsel onderzoeken. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het beleid rondom buitenpromovendi.

“Doel is kritisch te kijken naar de regels rondom promoveren en te komen tot een ‘gezonde praktijk’-document,” vertelt Bart Pierik, woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). De vier rectoren – Han van Krieken (Radboud Universiteit), Vinod Subramaniam (Vrije Universiteit), Arthur Mol (Wageningen University) en Thom Palstra (Universiteit Twente) – worden ondersteund door een werkgroep waarin andere universiteiten vertegenwoordigd zijn. Vanuit Tilburg University schuift beleidsmedewerker onderzoek Jantine Spithoven aan.

Tilburgs promotieschandaal

Het radioprogramma Argos berichtte vorig jaar dat bij de Tilburgse faculteit geesteswetenschappen wel heel veel buitenpromovendi promoveerden. Waar door verschillende hoogleraren bovendien flink aan werd verdiend. Al snel werd er gesproken over een promotiefabriek.

De commotie rondom dit promotiefabriek-schandaal, is een belangrijke aanleiding om het Nederlandse promotiebeleid eens goed tegen het licht te houden. Maar is, volgens Bart Pierik van de VSNU, niet de enige reden voor het onderzoek. “De oorsprong van het plan ligt al voor de bewuste Argos-uitzending. Natuurlijk heeft die het wel een stuk urgenter gemaakt.”

De door de VSNU samengestelde commissie zoekt onder andere naar mogelijkheden voor verbetering van de positie en van de inbedding van buitenpromovendi binnen de universiteit. Ook wil men helderheid geven over het aantal buitenpromovendi dat onderzoek doet aan Nederlandse universiteiten. Dat is nu nog onduidelijk door de uiteenlopende definities die universiteiten hanteren van wat een buitenpromovendus is. Pierik verwacht dat de commissie de komende maanden met een aantal aanbevelingen komt.

Strengere regels

Om nieuwe schandalen te voorkomen zijn in Tilburg de regels rondom buitenpromovendi al eerder aangescherpt. Een tweede promotor is nu bijvoorbeeld verplicht en buitenpromovendi moeten minstens twee jaar voor de beoogde promotiedatum ingeschreven staan bij de universiteit. De universiteit laat bovendien alle 77 proefschriften die worden genoemd in de Argos-uitzending, door een externe onafhankelijke commissie beoordelen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.