Erasmus Universiteit lanceert ambitieus plan voor studentenwelzijn

Erasmus Universiteit lanceert ambitieus plan voor studentenwelzijn

In Rotterdam neemt de universiteit het welzijn van haar studenten serieus. En niet alleen in woorden. Deze zomer is de universiteitsraad akkoord gegaan met een uitgebreid plan voor het verbeteren van het welzijn van de Erasmusstudenten.

Beeld Rawpixel

Beeld Rawpixel

Eerst maar eens een greep uit de plannen: er komt een huiskamer waar studenten naartoe kunnen om te praten met collegastudenten of met hulpverleners. Een online gezondheidsprogramma moet studenten bewust maken van psychische problemen en ze leren omgaan met stress. Er komen extra studentenpsychologen, die ervoor moeten zorgen dat studenten direct hulp krijgen en niet langer op een wachtlijst terecht komen. Tot slot lanceert de universiteit een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag, aldus Erasmus Magazine (EM).

De plannen komen uit de koker van directeur Studentenzaken Joop Matthijsse, maar de opdracht kwam van rector magnificus Rutger Engels. In EM vertelt hij over zijn beweegredenen: “Ik vind dat wij een verantwoordelijkheid hebben voor studenten, en niet alleen maar voor het onderwijs dat de studenten volgen. Het zijn veelal jonge mensen in een formatieve periode in hun leven en daar moeten we ons van bewust zijn.”

Als dingen minder goed lopen dan je zou willen

De afgelopen tijd verschenen er al diverse berichten in de media dat studenten vaak kampen met psychische klachten. Uit een reeks gesprekken die de universiteit met haar studenten aanging, bleek de problematiek ook daar herkenbaar.

De nieuwe plannen moeten ervoor zorgen dat studenten zich veiliger voelen op de campus, dat ze beter leren omgaan met stress en dat de drempel naar hulpverlening wordt verlaagd. Daarbij is voorkomen beter dan genezen, vertelt de rector aan EM: “Dat betekent dat je studenten moet bereiken voordat ze uitvallen, of voordat het slecht met ze gaat. Daarvoor is een aanpak nodig waarbij je een grote groep studenten kunt voorbereiden op hoe je omgaat met stress, hoe je omgaat met shit, dus met dingen die even minder goed lopen dan je zou willen.”

“Je moet studenten bereiken voordat ze uitvallen”

Dat Engels het welbevinden van zijn studenten belangrijk vindt, is misschien niet zo vreemd wanneer je naar zijn loopbaan kijk. Als onderzoeker deed hij jarenlang onderzoek naar het welzijn van jongeren en jongvolwassenen. Hij was verbonden aan het Trimbos-instituut, dat onderzoek doet naar psychische gezondheid en het gebruik van tabak, alcohol en drugs. Daarnaast was hij faculteitshoogleraar ontwikkelingspsychopathologie van preventie en interventie in Utrecht.

Als rector aan de Erasmus Universiteit kwam Engels eerder al promovendi tegemoet, die vroegen om een speciale PhD-psycholoog. Die psycholoog is inmiddels aan de slag.

Wat gaat dat kosten?

Hoeveel de universiteit gaat investeren in studentenwelzijn is nog niet duidelijk, schrijft EM. De plannen moeten eerst nog verder worden uitgewerkt. Ze worden in ieder geval deels gefinancierd met de extra miljoenen die de universiteit krijgt van het ministerie van Onderwijs, in het kader van de kwaliteitsafspraken.

Ondertussen in Tilburg

Tilburgse studenten die wel wat extra hulp kunnen gebruiken zijn vooralsnog aangewezen op een van de drie drukbezette studentenpsychologen. Of ze kunnen een workshop of training volgen. Zoals mindfulness, positief perfectionisme of time management.

Studenten die te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie, kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon van Tilburg University. Ook kunnen ze online een klacht indienen.

Medewerkersfractie Onafhankelijken pleitte er eerder dit jaar voor om, net als in o.a. Rotterdam, ook in Tilburg een psycholoog speciaal voor promovendi aan te stellen. Aan die oproep is nog geen gehoor gegeven.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.