Satirische sollicitaties op vacature Rankings Officer

De ophef over de vacature voor Rankings Officer aan TiU krijgt een staartje. Op sociale media gaat een satirische sollicitatiebrief rond die wetenschappers gebruiken om te solliciteren op de functie. Initiatiefnemer Juliette Schaafsma wil met de brief aandacht vragen voor frustraties onder het academisch personeel.  

Beeld Pixabay

“Beste selectiecommissie, ik ben enthousiast over uw vacature voor International Rankings Officer. Als een toegewijd lid van de Tilburgse academische gemeenschap word ik iedere dag wakker met een kop vol zorgen over de positie van Tilburg University op de internationale ranglijsten. (…) Het verbaast me dat mijn collega’s meer belang lijken te hechten aan onderwijs, onderzoek, begeleiding van hun studenten en promovendi en valorisatie.”

Met een satirische sollicitatiebrief reageren wetenschappers van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) op de vacature voor International Rankings Officer, die vorige week voor onrust zorgde. De universiteit wil hoger op de ranglijsten komen en neemt daarvoor iemand in dienst.

Critici wezen er op dat dit de omgekeerde wereld is, geld zou juist besteed moeten worden aan onderzoek en onderwijs. Rector Klaas Sijtsma verbaasde zich over de ophef en wees erop dat rankings een middel zijn om kwaliteit te toetsen.

Kloof tussen wetenschappers en bestuur

Universitair docent David Peeters deelde de brief op Twitter, en riep zijn volgers gekscherend op ook te solliciteren. Initiatiefnemer Juliette Schaafsma, hoogleraar bij TSHD, licht de actie toe: “De vacature laat zien dat er een diepe kloof is tussen het bestuur van de universiteit en het wetenschappelijk personeel.

“Diepgang, onafhankelijkheid, kwaliteit en inhoud, zaken waar de universiteit voor zou moeten staan, zijn de laatste jaren steeds vaker ondergeschikt gemaakt aan groeiambities en reputatie. Deze keuzes sluiten niet aan bij wat er leeft en nodig is onder het wetenschappelijk personeel.”

Slechte investeringen

Volgens Schaafsma reageert het CvB inadequaat op overheidsbezuinigingen in het hoger onderwijs. “Veel jonge wetenschappers moeten enorm worstelen om hun hoofd boven water te houden. Er worden veel eisen aan hen gesteld op het gebied van onderwijs, onderzoek en publiceren. En ze zijn vaak niet in de positie om te weigeren omdat ze geen permanente positie aan de universiteit hebben.

Rankings deugen niet, onze rector weet dat best

Juliette Schaafsma

“De universiteit geeft aan dat er geen budget is om hen te ontlasten. Maar deze vacature laat zien dat er wel een grote pot geld is voor iets waar geen nood aan is: de reputatie van de universiteit. En dan ook nog eens de reputatie volgens ranglijsten, waarvan bekend is dat de criteria dubieus zijn. In principe deugen rankings niet, en onze rector weet dat best.”

Timing

Niet alleen de besteding van de schaarse middelen schoot in het verkeerde keelgat bij Schaafsma. “Deze vacature komt in een tijd waarin het academisch personeel het behoorlijk zwaar heeft. Overwerk was door de bezuinigingen al aan de orde van de dag, en door de coronamaatregelen komt daar nog eens extra overwerk bij.

Juliette Schaafsma. Beeld privé

“De ondersteuning vanuit de universiteit is mondjesmaat. Collega’s, die normaal toch heel gemotiveerd zijn, raken gefrustreerd.

“Daarnaast heeft de universiteit onlangs nog aangegeven dat ze anders wil gaan waarderen en onder meer de druk op publiceren wil verminderen. Maar hier zien we de bureaucratie van de universiteit weer terug: de ene afdeling rept over een cultuuromslag, de andere komt met deze vacature.

“Onze bestuurders zouden wetenschappers weer centraal moeten stellen in plaats van beleidsmakers, en veel zorgvuldiger om moeten gaan met het weinige geld dat er is.”

Sollicitatiegesprek

Schaafsma heeft de sollicitatiebrief opgestuurd naar de selectiecommissie. Wat als ze daadwerkelijk voor een gesprek wordt uitgenodigd? “Dan zou ik de commissie willen vragen of dit werkelijk is waar we onze middelen aan willen besteden. Is dit het signaal dat wij willen uitsturen? Dat onze reputatie belangrijker is dan de overbelaste medewerkers? En dat rankings voor inhoud gaan?”

Er moet een ander klimaat komen, vindt ze. Een opdracht voor Wim van de Donk, die 1 oktober aantreedt als nieuwe rector. “Creëer een omgeving waarin academici minder belast zijn en meer tot hun recht komen. Zorg ervoor dat ze hun plezier en aandacht voor onderzoek, onderwijs en de studenten kunnen behouden, dan komt het vanzelf goed met onze reputatie.”

De universiteit wil niet reageren op de actie, maar verwijst naar haar eerdere reactie op de ophef.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.