Dreigende studievertraging en toegenomen stress door coronacrisis

Dreigende studievertraging en toegenomen stress door coronacrisis

In een brief aan de Tweede Kamer uit minister Van Engelshoven haar zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs. Studievertraging dreigt, de stress voor studenten neemt toe en docenten ervaren hoge werkdruk.

Beeld Pexels / energepic.com

De afgelopen maanden is in kaart gebracht welke effecten het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen hebben gehad op studenten en docenten in het mbo en hoger onderwijs. De twee grootste pijnpunten: toekomstige studievertraging en welzijnsproblemen voor zowel student als docent.

Studievertraging

De monitor wijst erop dat de coronamaatregelen er in het vorige studiejaar (2019-2020) niet toe hebben geleid dat studenten hun studie voortijdig hebben beëindigd. Het tegenovergestelde is juist het geval. De uitvalcijfers zijn met name voor het hoger onderwijs aanzienlijk gedaald. Ook positief is dat het aantal studenten dat een diploma heeft behaald in dat jaar niet is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit kan deels verklaard worden door het opschorten van het bindend studieadvies, maar het eindniveau van de opleidingen staat volgens de onderwijsminister niet ter discussie.

Ondanks deze meevallers zijn er tekenen dat een deel van de studenten alsnog studievertraging heeft opgelopen of zal oplopen in het tweede deel van het huidige studiejaar. Al hoeven universitaire studenten zich hier het minste zorgen om te maken. Het heeft vooral betrekking op mbo-studenten en hbo-studenten die door een gebrek aan stageplekken en praktijkonderwijs hun studie niet kunnen afronden.

Welzijn van student en docent

In haar brief gaat Van Engelshoven ook in op het welzijn van de student tijdens de coronacrisis. Doordat studenten nu op thuisstudie zijn aangewezen, wordt veel zelfstandigheid van ze gevraagd. Tel hier de zorgen over doorlopende studiekosten en het algehele studieverloop bij op, en stress is het resultaat. Ook toenemende eenzaamheid is een probleem. Studenten missen het contact met studiegenoten, maar ook met docenten. Mogelijk lopen studenten hierdoor op een later moment alsnog studievertraging op.

Niet alleen studenten lijden onder deze pandemie, ook docenten hebben veel klachten. Zij betreuren net zo goed het verlies aan interactie. Daarnaast ervaren zij een hoge werkdruk als gevolg van de aanpassingen in het lesgeven. De omslag naar online onderwijs dwingt docenten nieuwe vaardigheden aan te leren, wat sommigen veel tijd en moeite kost. Voor veel wetenschappers is het een extra belastende factor naast hun bestaande onderzoekstaken.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.