Studentenfracties: ‘Eerlijke verkiezingen in gevaar’

Studentenfracties: ‘Eerlijke verkiezingen in gevaar’

Onderhandelingen over een nieuw verkiezingsconvenant zijn afgebroken. Fractie Front is weggelopen van de onderhandeltafel. Een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de verkiezingen, volgens Fractie SAM en vier andere studentenfracties.

Studentenpartijen voeren campagne op de campus in pre-corona tijden

“Ik ben erg teleurgesteld. Alle betrokken partijen hebben veel tijd en moeite gestoken in de realisatie van het convenant. Maar afgelopen vergadering is Fractie Front zonder blikken of blozen weggelopen van de onderhandelingstafel.”

Aan het woord is Veronique Coenen, voorzitter van Fractie SAM. Samen met de facultaire fracties Dante, Vrijspraak, ECCO en Stimulus ondertekende zij een open brief aan alle studenten van Tilburg University, waarin zorgen worden geuit over het verloop van de studentenverkiezingen in april.

Om de studentenverkiezingen eerlijk en ordelijk te laten verlopen, maken de studentenfracties hierover sinds 2016 afspraken die ze vastleggen in een convenant. Maar dat convenant lijkt er dit jaar niet te komen, met alle gevolgen van dien. Vraag is of er dit jaar wel eerlijke, onafhankelijke en veilige verkiezingen komen, stellen de ondertekenaars.

Voorbeeld van een zogenaamde deal-breaker was de mogelijkheid tot digitale verkiezingen. “Al in december wilden onder andere wij, als Fractie SAM, vastleggen dat de verkiezingen van 2021 online plaats zouden vinden,” aldus Coenen.

“Op dit moment volgen vrijwel alle studenten al bijna een jaar lang thuis college. Wij vinden het onverantwoord om vervolgens verkiezingen, die gepaard gaan met fysiek contact tussen studenten, op de campus door te laten gaan. Fractie Front wilde deze beslissing uitstellen en was anders op dat moment al uit het convenant gestapt.”

Blokvorming

Een andere doorn in het oog van de partijen is de recente aanwezigheid van Fractie Front op facultair niveau. Sinds vorig jaar is de partij, die net zoals Fractie SAM normaal alleen zitting heeft in de universiteitsraad, ook binnen de faculteiten vertegenwoordigd met haar Active-partijen. Iets waar de overige facultaire studentenpartijen, waarvan sommige al meer dan dertig jaar bestaan, helemaal niet blij mee zijn.

Dat de Active-partijen worden gesteund door Fractie Front, geeft hen namelijk onevenredig veel macht, stellen de partijen. “We vinden het belangrijk dat partijen elkaar onderling niet gaan promoten,” zegt Pim van Kuijk, voorzitter van Fractie Vrijspraak.

“Wanneer een partij met veel middelen en een groot netwerk een kleinere partij gaat promoten, levert dat een oneerlijk voordeel op ten opzichte van de andere partijen. Daarmee worden deze partijen gedwongen om zich ook aan te sluiten bij een grotere partij of zij zullen, als gevolg van oneerlijke verkiezingen, langzaam van het toneel verdwijnen.”

Een verschraling van het politieke speelveld is het gevolg. En polarisatie: “Je krijgt te maken met blokvorming. De ‘wij tegen hen’ strijd is niet in het belang van de student, zeker niet op facultair niveau.”

Terug aan tafel

Hoe nu verder? Volgens Coenen is het niet verantwoord om zonder convenant verkiezingen te houden. “Zeker in tijden van een wereldwijde pandemie is een convenant noodzakelijk. Fractie SAM wil vastleggen dat de verkiezingen van 2021 volledig online plaatsvinden. Fysieke verkiezingen gaan in tegen de volksgezondheid en wij willen niet dat de volgende coronagolf in Tilburg ontstaat.”

De studentenpartijen geven in de open brief aan dat zij bereid zijn om verder te onderhandelen. “Maar alleen met partijen die dezelfde waarde hechten aan basisprincipes van goede verkiezingen,” laat Van Kuijk weten. “Deze houding hebben wij ten opzichte van alle partijen, en dus ook tegenover Fractie Front. Mochten we succesvol tot een convenant willen komen met alle partijen, dan moet Fractie Front haar standpunt aanpassen.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.