Dit willen VVD, Volt, FvD en CU doen voor studenten

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Maar waar moet je als student op stemmen? Wat zijn de verschillende partijen van plan met bijvoorbeeld het leenstelsel, betaalbaar wonen en een leefbaar klimaat? Univers sloeg de verkiezingsprogramma’s van twaalf partijen erop na, om je op weg te helpen. Met vandaag: VVD, Volt, FvD en CU.

Beeld Univers

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) – Samen aan de slag

De VVD wil het hoger onderwijs flexibeler en toegankelijker maken. Bijvoorbeeld door digitaal onderwijs voor zieke leerlingen of leerlingen met een lichamelijke beperking. Een opleiding mag straks ook per studiepunt betaald worden, zodat het gemakkelijker wordt om een onderwijs met een baan te combineren. Verder pleiten ze voor accreditatie van onlineonderwijs, meer mogelijkheden om vakken bij verschillende instellingen te volgen en online en fysieke educatie te combineren.

Studenten die hopen op de terugkeer van de studiebeurs komen er bekaaid vanaf bij de VVD. Als enige partij wil zij het sociaal leenstelsel behouden, met dus alleen een aanvullende beurs voor studenten uit gezinnen met een laag inkomen. De opbrengst van het sociaal leenstelsel blijft bedoeld voor verbetering van de kwaliteit het onderwijs. De besteding van dat geld moet voor studenten wel eenvoudiger controleerbaar zijn.

‘Meer plantaardig, minder dier’

Na je studie op zoek naar een koopwoning, maar ook een flinke studieschuld? De liberalen willen de hypotheekruimte voor mensen met een studieschuld vergroten door deze minder te laten meetellen en te baseren op het bedrag dat oud-studenten daadwerkelijk aflossen.

Opvallend in het verkiezingsprogramma van de VVD is hun enthousiasme over kweekvlees. Dat de intensieve veehouderij een (grote) rol speelt bij vervuiling, klimaatverandering en gezondheidsproblematiek, die conclusie trekt de VVD niet. Toch lijken ze op subtiele wijze om het belang van ‘meer plantaardig, minder dier’ heen te draaien, door te benoemen dat vleesvervangers best lekker zijn en dat ze hoge verwachtingen hebben voor de (commerciële) toekomst van kweekvlees.

Volt Nederland (Volt) – Wij zijn Europa

De partij Volt Nederland (kort: Volt) doet op 17 maart voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. In alle Europese lidstaten zijn partijen onder dezelfde naam actief, daarmee is Volt een zogenaamde pan-Europese partij. De Nederlandse afdeling werd opgericht in 2018, en Laurens Dassen is de huidige lijsttrekker. Alle Europese takken hebben dezelfde visie: samen staat Europa sterk, en de lidstaten kunnen een heleboel van elkaar leren.

Beeld Christian Wiediger / Unsplash

Volt wil er zijn voor jongeren en voor studenten. Zo stelt een van de verkiezingsslogans van de partij dat het “tijd voor de nieuwe Europese generatie” is, en gaat het in het verkiezingsprogramma veel over jongeren. Volt benoemt het grote aantal jongeren dat noodgedwongen bij hun ouders inwoont en wil de woningmarkt veranderen om gelijke kansen te creëren op een woning, door veel te bouwen en de verhuurdersheffing voor sociale woningcorporaties af te schaffen.

Ook signaleert de partij hoge aantallen jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen. In hun verkiezingsprogramma stellen ze voor de jeugdzorg op regionaal niveau te organiseren, in plaats van op het huidige gemeentelijke niveau.

Studenten die door de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen wil Volt tegemoetkomen. Op alle niveaus krijgen studenten en scholieren in het verkiezingsprogramma een extra bachelor- of masterjaar om de achterstand in te halen. Volt wil, net als een groot aantal andere partijen, de basisbeurs voor studenten terughalen.

Daarnaast pleit de partij voor de afschaffing van het collegegeld, in navolging van andere Europese landen zoals Duitsland. “In Nederland wordt meer collegegeld betaald per student dan waar ook in Europa.” Tenslotte wil Volt dat de eisen die aan diploma’s worden gesteld binnen Europa gelijkgetrokken worden.

Forum voor Democratie (FvD) – Stem Nederland terug

Ook Forum voor Democratie is voor de herinvoering van de basisbeurs en gepaste compensatie voor de generatie die hiervoor niet in aanmerking is gekomen. De partij wil stoppen met het betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal mensen dat een diploma haalt.

De aandacht moet gericht zijn op het geven van onderwijs. Ook moet meer ingezet worden op Nederlands onderwijs en moeten universiteiten terughoudend zijn bij het werven van internationale studenten naar Nederland.

Volgens FvD is de Nexit uiteindelijk onvermijdelijk en zal Nederland van de euro afstappen. Internationale verdragen moeten volgens de partij worden opgezegd en Nederland zal dan terugtreden uit de EU, het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de soevereiniteit van Nederland zoveel mogelijk terug te brengen naar het nationale parlement.

‘Studenten in het leenstelsel krijgen compensatie’

Ook het klimaatakkoord van Parijs, het energieakkoord en de klimaatwet wil FvD opzeggen. Het plaatsen van gesubsidieerde windturbines, zonneparken en biomassacentrales moet worden gestopt, net als de uitfasering van diesel- en benzineauto’s en gas. In plaats daarvan moet volgens de partij worden geïnvesteerd in kernenergie.

De partij wil snel nieuwe woningen bouwen, met name in het middensegment. Daarbij moeten private bouwprojecten niet gedwongen worden om een verplicht percentage sociale woningbouw te realiseren. Een aparte minister moet ervoor zorgen dat de woningnood wordt opgelost. Daarnaast wil FvD voorkomen dat de studieschuld wordt meegerekend bij de hypotheekaanvraag en is de partij geen voorstander van een overdrachtsbelasting voor starters.

FvD wil dat meer werk altijd meer loont. De AOW- en pensioenleeftijd moet naar 65 jaar, of 40 jaar bij zware beroepen.

Volgens de partij heeft iedereen het recht te geloven wat hij of zij wil. Daarbij moet het mogelijk zijn om godsdienstige ideeën te bekritiseren en in twijfel te trekken. Mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid en iedereens partnerkeuze is vrij.

ChristenUnie – Kiezen voor wat écht telt

Ook de ChristenUnie wil de ongezonde prestatiedruk en schulden weghalen bij jongeren. Onder andere door het sociaal leenstelsel af te schaffen. Uitwonende studenten ontvangen als het aan CU ligt straks een basisbeurs van € 550 per maand. Studenten in het huidige leenstelsel krijgen compensatie.

Beeld National Cancer Institute / Unsplash

De partij benoemt in haar programma expliciet het belang van wetenschap voor de samenleving en dus de noodzaak om daarvoor extra middelen vrij te maken: ‘Investeringen in wetenschap en onderzoek houden ons land leefbaar, welvarend en concurrerend’, staat er in het programma.  Met als opvallende toevoeging: ‘Ook sociale en geesteswetenschappen zijn daarbij van groot belang.’ Niet irrelevant voor de Tilburgse student.

De ChristenUnie benoemt een menselijke omgang met vluchtelingen en migranten als belangrijke christelijke waarde. De partij zet die gedachte regelmatig om in actie, bijvoorbeeld toen zij de Tilburgse studente Hayarpi bijstonden in haar strijd om in Nederland te mogen blijven. In hun verkiezingsprogramma is dit dan ook het tweede thema dat (uitgebreid) aan bod komt.

Kort samengevat wil CU een rechtvaardiger migratiebeleid waarin kwetsbare vluchtelingen ruimhartig worden opvangen en waarin een einde komt aan inhumane omstandigheden. CU wil strenger omgaan met arbeidsmigratie, maar ook met het onrecht dat daarmee samenhangt.

Liefhebbers van een jointje kunnen beter niet op CU stemmen, als het aan deze partij ligt sluiten alle coffeeshops en zetten we koers naar een maatschappij zonder drugs.

Naast een drugsvrije samenleving wil ChristenUnie ook een abortusvrije samenleving. Onder andere door een ‘effectieve campagne’ die ongewenste zwangerschappen moet voorkomen en door anticonceptiemedicatie op te nemen in het basispakket.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.