Universiteit maakt meer dan twee miljoen vrij om werkdruk te verlichten

Universiteit maakt meer dan twee miljoen vrij om werkdruk te verlichten

De corona-maatregelen verhogen de werkdruk in het onderwijs. Met het Impulsprogramma wil Tilburg University zorgen voor verlichting. Op korte termijn wordt 2,25 miljoen euro geïnvesteerd.

Beeld Nataliya Vaitkevich / Pexels

De hoge werkdruk aan universiteiten is al langer een probleem, maar met de coronamaatregelen is het er niet beter op geworden. “De signalen zijn welbekend,” zegt Boudewijn Haverkort, decaan van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD). “De ombouw van het onderwijs vergt de nodige aanpassingen. Docenten kunnen werk en privé lastiger scheiden doordat ze vanuit huis werken. Ze ervaren meer druk en worden vaker ziek, waardoor collega’s moeten bijspringen.”

De signalen die Haverkort en andere decanen opvangen, worden bevestigd door de resultaten van het medewerkersonderzoek. “Hieruit blijkt dat zeventig procent van het personeel aangeeft dat de hoeveelheid werk is toegenomen door de corona-maatregelen en dat ruim zestig procent nu een hoge werkdruk ervaart,” aldus Jantine Schuit, vice rector magnificus en lid van het College van Bestuur. “Het welbevinden van onze medewerkers holt achteruit, dat vinden wij zorgelijk.”

Maatwerk

Tijd voor actie, besloot het College van Bestuur. Eerder bood de OCW-subsidieregeling coronabanen al ruimte om voor circa vijftien fte aan studentmedewerkers aan te trekken voor corona-gerelateerde werkzaamheden. Ook is er samen met onderzoeksfinancier NWO een miljoen uitgetrokken voor de verlenging van tijdelijke contracten van onderzoekers. Daarbovenop komt nu het Impulsprogramma voor onderwijs.

Van de 2,25 miljoen die daarmee vrijkomt, heeft het College van Bestuur zelf 0,75 miljoen beschikbaar gesteld uit de algemene reserves. Dit wordt verdeeld onder de schools naar rato van het aantal studenten. Vervolgens vullen de schools het bedrag zelf aan uit de eigen reserves, totdat het totaalbedrag van 2,25 miljoen is bereikt. Schuit: “Maar een aantal schools gaat hier zelfs iets overheen.”

‘We zetten vol in op het onderwijs voor onze studenten’

De schools kunnen het geld gebruiken voor onderwijsactiviteiten, flexibel te besteden vanaf april 2021 tot september 2022. “Het gaat hier echt om maatwerk,” zegt Schuit, “de schools moeten zelf kijken en beslissen hoe ze de middelen het beste kunnen inzetten.”

Haverkort knikt: “Binnen TSHD is bijvoorbeeld het ene departement meer gebaat bij een student-assistent en het andere departement meer bij een ervaren docent. We kijken wat nodig is en zetten vol in op het onderwijs voor onze studenten.”

Gezamenlijke inzet

Het Impulsprogramma is door het College van Bestuur opgezet in samenwerking met de vijf decanen. Haverkort prijst die gezamenlijke inzet: “Dit is een eensgezind en universiteitsbreed project. Dat maakt het slagvaardig. Dit is beter dan wanneer iedere school voor zichzelf het probleem van de werkdruk probeert op te lossen.”

Maar is het ook genoeg? Eerder schreef WOinActie een brandbrief aan onderwijsminister Van Engelshoven waarin stond dat aanstellingen van wetenschappelijk en ondersteunend personeel snel met twintig procent moeten worden verhoogd. Hiermee zouden de ergste knelpunten niet eens opgelost zijn volgens de actiegroep, alleen de ergste pijn wordt dan verzacht.

Haverkort: “Dit is een eerste stap. En een snelle stap. Door het Impulsprogramma kan ik zeker zeven mensen aannemen, dat scheelt enorm. Dit gaat zeker verschil maken. Had het meer mogen zijn? Ja, natuurlijk had het meer mogen zijn, maar dat moet ook kunnen.”

Lange termijn

Dat er meer moet gebeuren om de werkdruk structureel omlaag te krijgen, is iets wat Schuit erkent. Er wordt dan ook naar de lange termijn gekeken. “Je moet daarbij niet alleen denken aan geld,” zegt Schuit.

“We willen ook meer gaan werken vanuit vertrouwen. Door bureaucratie te verminderen en bijvoorbeeld beoordelingsgesprekken beter in te kleden, kun je ook al een hoop werkdruk wegnemen. Minder controle, betere procedures: op dat terrein kunnen we nog een hoop winst maken.”

‘Medewerkers moeten de vele veranderingen verwerken’

Die vertrouwensgedachte is al terug te vinden in het Impulsprogramma. De schools hoeven achteraf geen specifieke verantwoording af te leggen over de daadwerkelijke middelenbesteding. Schuit: “Het College van Bestuur denkt dat de decanen, opleidingsdirecteuren en docenten het beste weten wat nodig is. We willen ze dat vertrouwen en die vrijheid dan ook geven.”

Nasleep van corona

Hoe de coronamaatregelen de universiteit blijven beïnvloeden, is vooralsnog onzeker. Er is hoop dat de universiteit in september, met de start van het nieuwe academische jaar, weer terug kan naar normaal. Maar het blijft koffiedik kijken. Wel waarschuwen Schuit en Haverkort ervoor dat de invloed van corona zal doorwerken als het virus eenmaal is geweken.

“Natuurlijk verwacht ik dat er een enorme psychische last wegvalt als iedereen terug naar de campus kan,” zegt Haverkort. “En corona heeft ons op sommige vlakken ook iets positiefs gebracht. De lijntjes binnen de universiteit zijn korter geworden en er zijn grote stappen gemaakt op het gebied van blended learning. Maar niet iedereen zal meteen weer de oude zijn.”

Schuit: “We verwachten dat er nog na-effecten zullen zijn als corona ‘voorbij is’, dat er nog veel mensen last van houden. Sommige mensen hebben vrienden of familie verloren, anderen zijn zelf ziek geworden en nog niet helemaal beter, weer anderen moeten de vele veranderingen van de afgelopen tijd verwerken. Daarom moet de universiteit ook na corona het welzijn van de medewerkers goed in de gaten blijven houden.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.