Fractie SAM: ‘Iedereen wordt bij ons gehoord’

De medezeggenschapsverkiezingen komen er weer aan. Tussen 28 en 30 april kunnen studenten van Tilburg University stemmen op de kandidaten van SAM en Front. Maar waar staan de studentenfracties eigenlijk voor, en wat willen zij bereiken? SAM gaat zich nog meer inzetten voor de kwetsbare student. ‘Welzijn en studie moeten voor deze groep hand in hand gaan.’

Fractie SAM met lijsttrekker Noortje Zegers (l) en voorzitter Veronique Coenen. Beeld Ton Toemen

Toekomstig masterstudente Rechtsgeleerdheid en huidig voorzitter van SAM, Veronique Coenen, zwaait na de verkiezingen af als studentvertegenwoordiger binnen de Universiteitsraad. Ze heeft het volste vertrouwen in haar opvolgster Noortje Zegers, vierdejaarsstudent Psychologie en dit jaar gekozen als lijsttrekker van Fractie SAM.

Met Univers kijken zij terug op dit bijzondere medezeggenschapsjaar waarin corona de klok sloeg, en blikken zij vooruit op het komende jaar. “De prioriteit is en blijft de kwaliteit van het onderwijs.”

Veronique, hoe heb jij als voorzitter van SAM het afgelopen jaar beleefd?

Veronique: “Vanzelfsprekend was dit natuurlijk een bewogen jaar. Het is totaal anders gelopen dan we hadden verwacht, waardoor veel van onze plannen niet of in mindere mate zijn doorgegaan. Aan het begin van de crisis dachten we nog dat er redelijk veel mogelijk zou zijn en dat er een stijgende lijn in zou zitten, maar dat viel vies tegen. In plaats daarvan eindigden we in een strenge lockdown.

“Ik vind het knap dat we met zijn allen zo ontzettend snel zijn geswitcht van fysiek naar digitaal onderwijs. Het was alle hens aan dek en iedereen binnen de universiteit heeft zijn uiterste best gedaan om deze omschakeling te realiseren.

“Desondanks heeft dit ons laten inzien dat vergaande digitalisering ook nadelen heeft. Het heeft vooral impact op het welzijn van studenten. Door een gebrek aan sociaal contact en interactie met medestudenten en docenten, kunnen studenten zich eenzaam gaan voelen. Een digitale universiteit zoals we die op dit moment kennen, is daarom niet ons streven.”

Wat heeft SAM het afgelopen jaar bereikt?

Veronique: “Een van onze belangrijkste ingediende initiatieven van het afgelopen jaar is om een aangewezen huisarts voor studenten van Tilburg University in het leven te roepen.

“De universiteit heeft een goed team van psychologen en hulpverleners dat klaarstaat voor studenten met (milde) mentale klachten, maar ze schiet tekort wanneer er studenten zijn met serieuzere problemen. Deze groep wordt doorverwezen en geadviseerd om externe hulp te zoeken terwijl die voor velen moeilijk vindbaar is.

“Dit komt vooral doordat de huisartsenposten vol zitten en er enorme wachtlijsten bestaan. Daarnaast is het voor internationale studenten extra lastig om een geschikte huisarts te vinden, omdat er voor deze groep niet een concreet punt is waar zij naartoe kunnen.

“Nederlandse studenten kunnen vaak nog bij de huisarts van hun ouders terecht, maar dit geldt niet voor internationals. Dit probleem hopen we te verhelpen met een speciaal aangewezen studentenhuisarts.”

Waar gaat SAM zich volgend jaar voor inzetten?

Noortje: “Onze belangrijkste pijler is de kwaliteit van onderwijs. We hopen natuurlijk snel uit de crisis te komen, maar omdat dit nog onzeker is, willen we ons focussen op de optimalisering van het digitale onderwijs. Op dit moment wordt veel overgelaten aan de docent en hanteert elke docent zijn of haar eigen methode.

“Hierdoor wordt de student blootgesteld aan allerlei verschillende manieren van digitaal onderwijs. Als SAM willen we graag één duidelijke standaard, want dat maakt het overzichtelijker voor iedereen.

“Een ander punt dat hoog in ons vaandel staat is het welzijn van studenten. Zelf heb ik halverwege mijn studie mentale problemen gehad waardoor ik weet hoe fijn het is om goed opgevangen en gesteund te worden. Meer en makkelijk bereikbare studentenpsychologen zijn daarom van groot belang.

“Andere kwetsbare studenten zoals studenten met een beperking verliezen wij ook niet uit het oog. Met behulp van onder andere hybride onderwijs willen wij ervoor zorgen dat welzijn en studie voor deze groep hand in hand gaan.”

Waarom is medezeggenschap belangrijk?

Veronique: “De studenten binnen de medezeggenschap kunnen een verbazingwekkend grote invloed uitoefenen op het beleid van de universiteit. Ik zeg verbazingwekkend omdat de gemiddelde student daar vaak niet van op de hoogte is.

“We worden echter nadrukkelijk gehoord door het College van Bestuur en we hebben als studentenfracties het recht van initiatief. Dit betekent dat we ons eigen idee mogen indienen, waar vervolgens binnen drie maanden op gereageerd moet worden. Veranderingen in het belang van de student gaan zo een stuk sneller.”

Noortje: “Het is echter jammer dat veel studenten de medezeggenschap niet goed kennen en geen besef hebben van de invloed die het kan hebben op de koers van de universiteit. Daardoor wordt stemmen minder aantrekkelijk. Studenten moeten zich realiseren dat hun stem wel degelijk iets kan betekenen.”

En tenslotte, waarom zouden alle studenten in de laatste week van april op Fractie SAM moeten stemmen?

Noortje: “SAM zet zich in voor alle studenten en niet voor één specifieke groep in het bijzonder. Dit is terug te zien op onze diverse lijst waarop elk type student wordt gerepresenteerd. Ongeacht je positie in het studentenleven, iedereen wordt bij ons gehoord.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.