Docenten terug in collegebanken voor Senior Kwalificatie Onderwijs

Docenten terug in collegebanken voor Senior Kwalificatie Onderwijs

Wie dacht dat aan een universiteit alleen de studenten colleges bijwonen en ploeteren op eindpresentaties, heeft het mis. Na de Basis Kwalificatie Onderwijs kan het wetenschappelijk personeel aan Tilburg University sinds kort ook een seniorkwalificatie behalen. Afgelopen woensdag presenteerde de eerste lichting hun ‘afstudeerprojecten’.

Marjan Groen bij de presentaties. Beeld: Jack Tummers

Het is nog niet eens zo lang geleden dat universitaire docenten onderwijs mochten geven zonder daarvoor eerst enige didactische ervaring op te doen. Pas in 2008 werd de Basis Kwalificatie Onderwijs (kortweg: BKO) ingevoerd. Een verplicht, langdurig traject dat iedere (aankomende) docent de nodige onderwijsvaardigheden bijbrengt. Sinds 2020 biedt Tilburg University ook een opleidingstraject voor de seniorkwalificatie aan: de SKO.

Uitzoomen                                                                                          

Maaike Adams, trainer en coördinator bij het SKO-traject, licht het verschil toe: “De BKO is geënt op het cursusniveau, dus op vakken die worden gegeven tijdens de bachelor of master. Tijdens het traject reflecteren docenten bijvoorbeeld op de leerdoelen van een vak dat ze geven in het tweede jaar. Of op hun eigen manier van scriptiebegeleiding.

“Tijdens het SKO-opleidingstraject zoomen we verder uit. Het wetenschappelijk personeel kijkt met een metablik naar het onderwijs binnen hun opleiding. Om de kwalificatie te behalen, gaan ze niet aan de slag met een of twee vakken, maar met bijvoorbeeld een leerlijn of een hele bachelor.”

Aankomende docenten leren het meest van het BKO-traject als zij tegelijkertijd daadwerkelijk voor de collegezaal staan of scripties begeleiden. Voor SKO-kandidaten geldt hetzelfde, van Adams mogen zij zich alleen aanmelden met een duidelijk to-do lijst.

Maaike Adams bij de presentaties. Beeld: Jack Tummers

“Het is van belang dat ze parallel aan het traject een onderwijsinnovatie uitvoeren. Daarom zijn de huidige SKO-kandidaten bijvoorbeeld opleidingsdirecteur, of leiden ze een onderwijsvernieuwingsproject. Vroeger zeiden we dat het gek was dat iemand zonder BKO zo maar docent kon zijn. Ik denk dat dit met de SKO net zo zal gaan. Dit programma bereidt personeelsleden voor op alle taken die komen kijken bij een curriculumvernieuwing.”

Samenhang in toetsingsbeleid

Marjan Groen is als programmadirecteur bij de master Strategic Management (TiSEM) verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit binnen de opleiding. Ze behoort tot de eerste lichting van Tilburgse docenten die opgaan voor hun SKO, en praatte haar cohort afgelopen woensdag bij over de ontwikkelingen van haar onderwijsinnovatie: het toetsingsbeleid binnen de master.

“Binnen de master heb je een heleboel vakken. Iedere docent brengt inhoudelijke kennis mee, maar ook een eigen manier van toetsen. Dan ontbreekt er een eenheid, en het gevolg daarvan kan zijn dat niet alle leerdoelen op programmaniveau worden behaald.

“De voorbereiding op de eindscriptie is een goed voorbeeld. Daar moet naartoe worden gewerkt. Als studenten bij ieder vak een soortgelijke paper moeten schrijven, kan dat voor het vak een prima toets zijn, maar mis je de opbouw naar het schrijven van een uitgebreidere scriptie.”

Dik portfolio

Tijdens haar SKO-traject zocht Groen samen met haar mededocenten naar samenhang tussen de aangeboden vakken. “Voorheen praatten wij niet over leerdoelen en toetsvormen binnen de master. Ik heb ervaren dat mijn collega’s het waarderen, om over hun ervaringen in het onderwijs te praten.”

Daarmee ziet ze een verschil met de BKO. “Dat doe je vooral om je individuele kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Bij een SKO-traject heb je het hele team nodig.”  

Een overeenkomst met de basiskwalificatie is er ook nog: het portfolio. Groen: “Na de eindpresentatie ben ik er nog niet helemaal. Ik heb mijn medecursisten nu bijgepraat, maar om uiteindelijk de kwalificatie te verdienen moet ik die dikke map met documentatie en zelfreflecties nog afmaken.”    

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.