‘Hoe verhoudt de katholieke identiteit zich tot de regenboogvlag op de campus?’

‘Hoe verhoudt de katholieke identiteit zich tot de regenboogvlag op de campus?’

Uitspraken over de katholieke identiteit van Tilburg University in het Brabants Dagblad blijven de gemoederen bezighouden. Medewerkersfracties en studentenfracties zijn kritisch. “Wij zijn geschokt door de nadruk op de katholieke identiteit.”

“De visie van de kerk staat haaks op de principes van de Verlichting. Velen hebben het artikel als een klap in het gezicht ervaren.” Mirjam Siesling, voorzitter van Fractie Onafhankelijken, windt er geen doekjes om tijdens de universiteitsraad van vandaag. Gedane uitspraken over de katholieke identiteit door het bestuur zijn niet goed gevallen bij de achterban.

Twee weken geleden publiceerde het Brabants Dagblad een uitgebreid artikel over de katholieke identiteit van Tilburg University, waarin ook collegevoorzitter Wim van de Donk aan het woord kwam. Het artikel suggereerde een koerswijziging. De universiteit zou in de toekomst vol inzetten op de katholieke identiteit.

Zo was het niet bedoeld, liet Van de Donk aan Univers weten. “We willen benadrukken dat, anders dan de toon van het artikel doet vermoeden, er geen sprake is van een nieuwe koers van onze universiteit,” aldus de rector magnificus. Maar de universiteitsraad wil meer toelichting.

Katholicisme en inclusiviteit

In het artikel omschrijft Van de Donk de Verlichting als een spotje.  “Het verlicht wel, maar het laat ook veel in de schaduw staan.” Een uitspraak die voor onrust zorgt bij medewerkers van Tilburg University, laat Siesling weten: “Velen geven aan dat ze zich niet herkennen in de katholieke identiteit van de universiteit zoals die in het artikel wordt weergegeven. Er wordt ook aanstoot genomen aan de manier waarop de Verlichting in het artikel wordt weggezet. Velen werken met trots aan onze universiteit juist omdat de principes van de Verlichting hier hoog staan.”

Een ander pregnant punt: gaan katholicisme en inclusiviteit wel samen? “Er zijn veel vragen over hoe de katholieke identiteit zich verhoudt tot de regenboogvlag en de regenboogtrap op de campus,” aldus Siesling.

En dan zijn er nog de associaties van dogmatisme en machtsmisbruik die aan de kerk kleven. “Is het niet misplaatst als een universiteit zich tegenwoordig associeert met een dergelijk instituut?” vraagt Siesling. Dat bisschoppen nog altijd invloed hebben op het bestuur van Tilburg University, lijkt niet langer wenselijk.

Studenten voelen zich vervreemd

Bert Willems van TiU International sluit zich bij de kritiek aan. “Het artikel lijkt te suggereren dat wetenschap subjectief is, ook maar een mening. Een gevaarlijk uitgangspunt in een tijd waarin het populair is om aan de wetenschap te twijfelen.”

De ontstane ophef moet volgens Willems worden gebruikt om goed en open te debatteren over de katholieke identiteit. Hoe moet die eruit zien? En wordt het wellicht niet eens tijd om te moderniseren en de katholieke invloed te minimaliseren?

Ook de studentenfracties SAM en Front geven aan dat zij het artikel met verbazing hebben gelezen en met de nodige vragen zitten. Demi Schaap van Front: “We waren geshockeerd door de nadruk op de religieuze identiteit in het artikel, iets wat wij totaal niet terugzien in de collegezaal.”

Pal voor inclusiviteit en objectiviteit

Wim van de Donk ontvangt de vragen met open armen. “Dit is precies wat we wilden, een open gesprek over onze katholieke identiteit, waarvan de uitkomst nog lang niet vaststaat. We wilden een debat voorbereiden, maar in de krant is dit verkeerd weergegeven.”

Van der Donk verzekert dat de kernwaarden van de universiteit nooit zijn betwijfeld. “Wij zullen onze inclusiviteit en wetenschappelijkheid nooit ter discussie stellen. De onafhankelijke zoektocht naar feiten en kennis staat uiteraard voorop.”

Wel roept de rector op om te waken voor eenzijdige beeldvorming. “Er kleven veel beschamende en pijnlijke beelden aan het katholicisme, dat klopt. Maar er is ook een andere kant: onderwijs, emancipatie, maatschappelijke betrokkenheid. Ook dat hoort bij de katholieke identiteit. Daar willen we het over hebben, met iedereen, en zonder taboes.”

Katholieke Universiteit van Leuven

Zou het dan niet goed zijn als het universiteitsbestuur de discussie weer naar zich toetrekt met een verklaring in de landelijke media, vraagt Siesling zich hardop af. Maar zover wil Van de Donk niet gaan. In de aanloop naar het nieuw te ontwikkelen strategisch plan van de universiteit moet eerst verder gesproken worden over de katholieke identiteit. Met medewerkers en studenten, maar ook met het stichtingsbestuur.

Een aanstaand bezoek aan de Katholieke Universiteit van Leuven, om te kijken hoe zij invulling geven aan hun katholieke achtergrond, zal ook meer inzicht brengen. “We moeten de uitkomst van deze discussie niet van tevoren al dichttimmeren,” benadrukt Van de Donk.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.