Geen celstraf, maar taakstraf voor oud-decaan Arie de Ruijter

Geen celstraf, maar taakstraf voor oud-decaan Arie de Ruijter

Arie de Ruijter heeft maandag een taakstraf opgelegd gekregen van 180 uur. Dat is lager dan de twee jaar lange celstraf die het Openbaar Ministerie (OM) eerder eiste. De feiten zijn deels verjaard en de oplichting van Tilburg University is niet bewezen, concludeert de rechtbank.

Oud-decaan Arie de Ruijter

De oud-decaan van de Tilburgse faculteit voor geesteswetenschappen zou tussen 2006 en 2015 ruim 1,2 miljoen euro hebben weggesluisd en daarvoor bedrijven van familieleden hebben gebruikt. Bij het begeleiden van promovendi huurde hij de hulp in van zijn neef en nicht om een deel van het geld vervolgens weer terug te laten vloeien naar hemzelf. Het College van Bestuur (CvB) wist van die hulp niets af.

De rechtbank in Amsterdam oordeelt dat er onvoldoende bewijs is dat Tilburg University door De Ruijter en zijn familie is opgelicht. Hoewel er wel sprake was van valse facturen aan de universiteit, heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen dat sprake is van oplichting. Voor de valse facturen en het opstellen van valse schuldbekentenissen worden De Ruijter, zijn neef, nicht en haar echtgenoot wel veroordeeld.

Eis van 1,5 miljoen euro schadevergoeding van universiteiten afgewezen

In plaats van de door het OM geëiste celstraf van twee jaar, legt de rechtbank de oud-decaan 180 uur taakstraf op. De nicht en neef krijgen respectievelijk 72 en 54 uur taakstraf voor hun aandeel. De echtgenoot van De Ruijters nicht krijgt geen straf opgelegd omdat zijn rol erg beperkt was.

De rechtbank heeft niet meer gekeken naar de beschuldigingen van valsheid in geschrifte en oplichting van de Universiteit Utrecht, aangezien deze allebei zijn verjaard.

Al met al vallen de straffen daardoor lager uit. Ook heeft de behandeling van de zaak lang op zich laten wachten. De schadevergoeding van 1,5 miljoen euro die door Tilburg University en de Universiteit Utrecht werden geëist, hoeft daarom niet te worden betaald.

Wel vindt de rechtbank het kwalijk dat de oud-decaan zijn rol en positie binnen de Tilburgse universiteit op deze manier heeft gebruikt. “Hij is zich niet bewust van de strafbare feiten die hij heeft gepleegd. Hij heeft willen verhullen dat zijn nicht voor hem en de universiteit werkte, zodat zij voor hem kon blijven werken. Het doel heiligde daarbij kennelijk de middelen,” aldus de rechtbank.

Promotiefabriek

Als hoogleraar culturele en sociale antropologie kwam De Ruijter in 2000 naar Tilburg, waar hij in 2007 decaan werd van de Tilburg School of Humanities, nu afgekort TSHD. Zijn opvolger, Wim Drees, kwam de geldstromen in 2015 op het spoor. In overleg met het College van Bestuur werd vervolgens besloten de bedrijfsrecherche in te schakelen.

De zaak kwam op 18 februari 2017 in de openbaarheid door een uitzending van Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma van Human en de VPRO. Toen kwam aan het licht dat De Ruijter een heuse promotiefabriek had opgetuigd. Onder zijn begeleiding werden er veel proefschriften van matige kwaliteit toch goedgekeurd.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.