Medezeggenschap akkoord, groen licht voor besteding NPO-gelden

Medezeggenschap akkoord, groen licht voor besteding NPO-gelden

De universiteitsraad heeft unaniem ingestemd met het bestedingsplan voor de NPO-gelden. Wel werd er gehamerd op goede monitoring. “Leiden de investeringen tot de gewenste resultaten? Dat willen wij wel weten.”

Beeld: VAKS-Stock Agency / Shutterstock

Veel studenten hebben vertragingen opgelopen door corona. Om die achterstanden weg te werken heeft de overheid de zogenaamde NPO-gelden verdeeld onder de universiteiten. Het bestedingsplan voor die zak met geld kon vorige week tijdens de OOI-vergadering nog op flink wat vragen rekenen. Maar tijdens de universiteitsraadsvergadering van vandaag was de lucht geklaard.

Betrek mensen uit het veld

De fracties toonden zich tevreden met het bestedingsplan en verleenden unaniem instemming. Wel werd vanuit fractie Onafhankelijken benadrukt dat goede controle belangrijk is. Want hoe weet je dat de investeringen ook echt het gewenste effect hebben?

“Nadat we de thema’s hebben vastgesteld, willen we bespreken hoe we die gaan monitoren. Het is niet de bedoeling om de universiteit te overspoelen met bureaucratie, maar zonder heldere strategie is het lastig om goed beleid uit te stippelen,” sprak Renee de Reuver.

Ook was er onduidelijkheid over welke verantwoordelijkheden op welk niveau liggen. “Wat ligt er centraal en wat ligt er bij de faculteiten? En ondersteunen de faculteiten het bestedingsplan voldoende?” wilde De Reuver weten. Zij benadrukte dat het belangrijk is dat mensen uit het veld, studenten en medewerkers, nauw betrokken worden bij de besteding van de NPO-gelden. “Het moet geen top-downbeleid worden.”

Gezamenlijk optreden

Het bestedingsplan is juist in goed overleg tot stand gekomen, vertelde vice-rector magnificus Jantine Schuit. “We hebben dit heel bewust samen gedaan, met de decanen en de faculteiten. We wilden gezamenlijk optreden en handelen. Daarom hebben we maatregelen die zowel op centraal niveau als op facultair niveau uitgevoerd worden.”

Rector magnificus Wim van de Donk voegde hieraan toe dat het College van Bestuur steeds minder denkt vanuit een onderscheid tussen centraal en decentraal. “Wij werken graag samen met de schools.”

“Als jullie garanderen dat de faculteiten hierachter staan en dat zij het plan ondersteunen, dan vind ik dat wij dat ook moeten doen,” reageerde De Reuver hierop.

Monitoring

Alle partijen onderstreepten het belang van goede monitoring. Het onderwerp blijft daarom op de agenda staan. Maar volgens de universiteitsraad is het vooral tijd om door te pakken. “We willen geen vertraging oplopen,” zei Bert Willems van fractie TiU International.

Ook de studentenfracties konden niet wachten. “Het is belangrijk dat we nu echt aan de slag gaan met de NPO-gelden,” voegde Jochem Klaassen van fractie SAM daaraan toe.

Besteding NPO-gelden

De universiteit wil de NPO-gelden besteden op drie hoofdthema’s:

  1. In- en doorstroom. Een soepele in- en doorstroom van studenten wordt nagestreefd. Studievertraging moet ingehaald kunnen worden en er wordt bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan arbeidsmarktoriëntatie.
  2. Welzijn. Het welzijn van studenten krijgt prioriteit. Zo moeten er meer studentendecanen- en psychologen komen, om studenten op te vangen die kampen met psychische problemen.
  3. Lerarenopleidingen. In de universitaire lerarenopleiding wordt ingezet op het uitbreiden van stage- en lesmogelijkheden, zodat studenten pedagogische en didactische vaardigheden kunnen opdoen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.